Nieuws VVD Purmerend en Beemster

 • Lid worden en meedoen?

  Stem je VVD of draag je het liberalisme een warm hart toe? Heb je overal een mening over? En wil je daar meer mee doen? Word dan lid van de VVD Purmerend en doe mee! Lees verder

 • Raadsdebat n.a.v. gedrag en opstappen wethouder Rotgans

  27 februari − Hieronder kunt u de spreektekst teruglezen, die wij hebben gebruikt voor de raadsvergadering op 26 februari 2024. Deze vergadering is unaniem door alle raadsleden aangevraagd naar aanleiding van antwoorden op technische vragen (PVV) waarin verrassende nieuwe informatie over het Oekraïne-dossier naar voren kwam en waarin duidelijk werd dat wethouder Rotgans met het idee leefde om communicatie te verwijderen om zodoende de Wet open overheid te ontwijken. Voorafgaand aan het debat besloot de wethouder al om op te stappen. Een discussie met hem was om die reden niet langer mogelijk. Lees verder

 • VVD huldigt lokale helden in Noord-Holland/ VVD Purmerend huldigt Erol Savur

  © Han Giskes

  14 februari − Op woensdag 14 februari delen de VVD Statenleden van Noord-Holland gezamenlijk met de VVD- raadsfractie Purmerend taarten uit aan personen en organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan. In Purmerend wordt Erol Savur van restaurant Kriti in het zonnetje gezet. Lees verder

 • Omgekeerd afval inzamelen

  07 januari − Een aantal weken geleden stemde de gemeenteraad van Purmerend in met een voorstel om omgekeerd afval in te zamelen binnen de gemeente Purmerend. De VVD stemde tegen dit voorstel. We leggen graag uit waarom dit plan naar onze mening onwenselijk is. Lees verder

 • Bestemmingsplan Meeuwstraat

  16 november − Voor een perceel op de hoek Meeuwstraat-Sternstraat, op de locatie van een voormalige apotheek, is een plan gemaakt voor een appartementengebouw van 12 woningen. Dat klinkt mooi; het is een al jaren leegstaand pand, woningen zijn hard nodig en zelfs het aantal parkeerplaatsen is beter voor elkaar dan de 0,3 per woning die tegenwoordig in Purmerend gangbaar lijkt. Ook de plaatjes van de zuidkant (Prof. PJ Oudlaan) zien er mooi uit, maar vanaf het noorden blijkt het plan een stuk minder geslaagd. Er komt een grote hoge muur pal langs de woning en tuin van de buren waardoor de woningen aan de Meeuwstraat zo goed als geen zon meer hebben in huis en tuin. Een gedeeltelijke schaduwwerking zou acceptabel zijn geweest, maar dit plan is te groot voor deze locatie en heeft daardoor een te grote impact op het woongenot van de bestaande bewoners. De VVD gaat daarom niet akkoord met dit bestemmingsplan. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen VVD 2024

  16 november − Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Bart over de Algemene Beschouwingen. Lees verder

 • Standpunt VVD Purmerend over tijdelijke huisvesting Oekraïners

  © RTV Purmerend

  10 november − In de Purmer-Zuid is grote onrust en bezorgdheid ontstaan over de waarschijnlijke komst van tijdelijke woningen voor 500 tot 1500 Oekraïners. Die emotie en gevoelens begrijpen wij als VVD-fractie heel goed. Met het huidige voorstel gaat de VVD dan ook niet akkoord: we willen geen cluster van 1500 vluchtelingen in de Purmer-Zuid-Zuid! Plannen werden in eerste instantie onder geheimhouding aan de raad aangeboden. Nadat er steeds meer stukken uitlekten, werd de geheimhouding over vrijwel alle stukken opgeheven en is de discussie in openbaarheid gestart. De VVD Purmerend heeft de onbegrijpelijke geheimhouding eerder al als valse start bestempeld en vanaf het eerste moment alles op alles gezet om van de geheimhouding af te komen. Lees verder

 • Purmerend zwemt niet in het geld

  09 november − Purmerend zwemt niet in het geld en stevent af op grote tekorten in 2026 en 27. Dit maakt ons kritischer op de keuzes voor investeringen zoals uitbreiding van het zwembad. Als het zwembad wordt gebouwd kunnen andere investeringen van de gemeente niet doorgaan. De VVD Purmerend wil daarom op dit moment geen nieuw zwembad bouwen. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen VVD Purmerend

  09 november − Bij de begrotingsbehandeling op woensdag 8 november 2023 hebben alle Purmerendse fracties hun algemene beschouwingen uitgesproken. De bijdrage van de VVD Purmerend wordt hierna integraal gepubliceerd. Bijdragen van andere fracties kunt u op de gemeentelijke website teruglezen. Lees verder

 • Geheimhouding

  19 oktober − Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Bart van Elden over het geheimhouden van stukken. Lees verder

 • Ulysse Ellian in Purmerend

  21 september − Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Rianne over het bezoek van Tweede Kamerlid Ulysse Ellian. Lees verder

 • Voorjaarsnota met een financieel ravijn

  22 juni − Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Timo over de Voorjaarsnota. Lees verder

 • Motie van wantrouwen tegen Purmerends College van B&W

  29 mei − De raadsvergadering van donderdag 25 mei kreeg een bijzondere wending toen tot grote verbazing van velen de coalitiepartijen, tegen de gangbare werkwijze in, een verzoek tot interpellatie blokkeerden. Lees verder

 • Meer en betere inspraak

  18 mei − Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Bart over meer en betere inspraak. Lees verder

 • Parkeeruitdagingen Waterlandkwartier

  20 april − Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Rianne over de parkeeruitdagingen bij het nieuwbouwproject Waterlandkwartier. Lees verder

 • Parkeren in de binnenstad

  23 maart − Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Timo over parkeren in de binnenstad. Lees verder

 • Wij gaan voor Purmerend en Beemster aan de slag in de provincie! Ontmoet onze lokale kandidaten

  25 februari − Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor het waterschap en de provincie. Ook voor Purmerend en Beemster zijn dit belangrijke verkiezingen: de provincie gaat over bijna alles waarmee we als inwoners dagelijks mee te maken hebben. Van fietspaden en autowegen, de bouw van woningen, goede regels voor ondernemers tot belastingen. Twee lokale kandidaten uit onze gemeente staan op de kieslijst. Pieter Wickel (list 3, no 12) is zelfstandig ondernemer en raadslid en woont in de Beemster, Asiye Güngörmez (lijst 3, no 20) is advocaat en woont in Purmerend. Beiden hebben ze ideeën over hoe ze onze regio vanuit de provincie willen versterken. In dit interview lees je meer hierover. Lees verder

 • Bomen kweken of kopen

  24 februari − Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Timo over het onderzoek van de rekenkamer naar de groenvoorzieningen. Lees verder

 • Stikstofopgave voor Purmerend

  13 februari − Hoe gaan wij in onze gemeente de stikstofuitstoot verlagen en wat heeft dat voor gevolgen voor onze inwoners? Op woensdag 25 januari kwamen gedeputeerde Rommel en ambtenaren naar het gemeentehuis om hierover in gesprek te gaan met de raads- en commissieleden van Purmerend, Zaanstad en Wormerland. Lees verder

 • Nieuwsbrief februari 2023 - bericht uit de fractie

  06 februari − Nieuwsbrief februari 2023 - bericht uit de fractie Lees verder