Motie van wantrouwen tegen Purmerends College van B&W

De raadsvergadering van donderdag 25 mei kreeg een bijzondere wending toen tot grote verbazing van velen de coalitiepartijen, tegen de gangbare werkwijze in, een verzoek tot interpellatie blokkeerden.

 

Er lag een interpellatieverzoek (een verzoek om de wethouder ter verantwoording te roepen en vragen te stellen) over problemen bij de stadsverwarming Purmerend (SVP). Door technische problemen is een deel van de biomassacentrale buiten bedrijf gesteld met flinke onkosten tot gevolg. De kans is groot dat dit flinke gevolgen heeft voor de tarieven die onze inwoners betalen en de jaarlijkse winstuitkering voor de gemeente. Wethouder van financiën en de SVP Harry Rotgans (AOV Purmerend) was in februari volledig op de hoogte en informeerde het college uitgebreid, maar koos ervoor de raad in het ongewisse te laten. In april, dus twee maanden later werd de raad alsnog geïnformeerd. We zijn nog altijd benieuwd naar de motieven van de wethouder voor deze wijze van samenwerking met de (volledige) gemeenteraad.

 

Over het bovenstaande zijn door verschillende partijen politieke schriftelijke vragen gesteld en door het College beantwoord. De coalitiepartijen vonden dat voorlopig voldoende. Verschillende oppositiepartijen wilden echter tijdens een openbare raadsvergadering de wethouder nader aan de tand voelen. De VVD stond achter dit interpellatieverzoek omdat vele antwoorden een nadere toelichting verdienden en we in dit dossier de samenwerking tussen de wethouder en de raad missen. Wat de VVD betreft was er echter geen enkele reden om met moties te zwaaien: we waren op zoek naar duidelijke antwoorden en een professionele en uitgebreide reactie van de wethouder. We hadden de verwachting dat daarmee de kous af zou zijn en dat we tijdens een ingelaste commissievergadering over de SVP op 15 juni uitgebreider verder konden praten over dit belangrijke onderwerp. 

 

Maar terug naar het begin: de coalitiepartijen blokkeerden het verzoek tot interpellatie. Zij vonden dat de oppositie wel genoeg informatie had gehad. We kunnen ons niet herinneren dat dit in Purmerend eerder is gebeurd. En dit is een gang van zaken die ook geen navolging verdiend. In een raad moeten alle partijen gelijke toegang tot het College van B&W hebben en wethouders dienen zich te verantwoorden aan de raad. Op elk moment waarop de raad dat wenst. De fractie van de VVD kwam daarom tot de onvermijdelijke conclusie dat er geen sprake kan zijn van vertrouwen in een college dat weigert verantwoording af te leggen. De collega’s dachten er hetzelfde over. Met de volledige oppositie werd daarom een motie van wantrouwen ingediend tegen het College. 

 

De meerderheidscoalitie stemde tegen deze motie waardoor deze niet direct gevolgen heeft, maar er ligt wel een duidelijke opdracht aan het College en de coalitiepartijen om het vertrouwen te herstellen en de samenwerking weer op een goede wijze vorm te geven. 

We verwachten in het bijzonder van wethouder Rotgans dat hij zijn werk als wethouder op een respectvolle en transparante wijze gaat uitvoeren. Anders is het wachten op een nieuw moment waarop hij, vooral door zijn houding, het volledige college in de problemen brengt.