Algemene Beschouwingen VVD 2024

Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Bart over de Algemene Beschouwingen.

Structureel zitten we diep in het rood. De VVD stoort zich aan het feit dat dit college op geenenkele manier stuurt op financiën. Roepen dat alles de schuld is van Den Haag is veel te gemakkelijk!

Ja, de gemeente Purmerend moet blijven investeren in grootstedelijke voorzieningen. Maar je kunt niet alles tegelijk. En je kunt niet van alles de meest dure en luxueuze variant willen.

Op plannen met hoge prioriteit moeten we gaan doorpakken. Wat de VVD betreft steken wede komende jaren alle energie in het bouwen van grondgebonden woningen met tuin en parkeerplaats. Maak haast met de Oostflank en met ZOB II.

Dwarsbomen van autobezit zonder goede alternatieven vinden we tenslotte onacceptabel. Purmerend is immers niet Amsterdam!