Algemene Beschouwingen VVD Purmerend

Goedenavond allemaal,

Allereerst bedanken we alle harde werkers die ervoor zorgen dat de gemeenteraad haar lokale democratische taak kan vervullen. En ook bedanken we alle doeners die van de gemeente Purmerend een fijne plek maken om te wonen, te werken en te leven!

Want ondanks het feit dat er zeker vele dingen beter kunnen en moeten in onze gemeente, is het een voorrecht om in Purmerend of Beemster te mogen wonen. De enorme wachtrijen voor huurwoningen en hoge prijzen voor koopwoningen laten zien dat vele mensen, jong en oud, er net zo over denken. Ze willen hier immers maar al te graag blijven of komen wonen.

Discussies over het bieden van ruimte aan Oekraïense ontheemden en mensen die een verblijfstatus hebben gekregen, krijgen een andere toon als er voldoende woonruimte beschikbaar is voor iedereen. Daarbij moeten we wel voldoende oog houden voor de zorgen van onze inwoners. Een deel van onze nieuwe, al dan niet tijdelijke inwoners kampt met psychische problemen. Een ander deel integreert maar zeer moeizaam en belast onze veilige samenleving met ongewenst gedrag. Dat is een probleem dat benoemd moet worden en waar we als samenleving oplossingen voor moeten vinden.

Als Nederlandse en Purmerendse samenleving kunnen we zeker een flink aantal mensen een fijn en veilig heenkomen bieden. Het is wel prioriteit voor de landelijke politiek om letterlijk en figuurlijk grenzen te stellen.

De huidige onrust over het bouwen van tijdelijke woonruimte in de Purmer-Zuid-Zuid leidt echter wel af van de enorme problemen in de voorliggende begroting. De VVD stoort zich aan het feit dat dit college op geen enkele manier stuurt op financiën. Purmerend koerst af op een ravijn, het college ziet het, maar neemt geen gas terug. En op weg naar beneden zal ze nog volhouden dat ze er niets aan kon doen en dat alles de schuld is van Den Haag. Alles goed en wel: een snelle blik op de huidige begroting leert ons dat we structureel diep in het rood zitten.

Ja, de gemeente Purmerend moet blijven investeren in grootstedelijke voorzieningen. Maar je kunt niet alles tegelijk. En je kunt niet van alles de meest dure en luxueuze variant willen. Om die reden hebben we tegen de uitbreiding van het overdekte zwembad gestemd. Het zit er momenteel gewoon even niet in en dat zouden we moeten accepteren.

Voorzitter, papier is geduldig.

Vorig jaar hebben we de vraag gesteld of dit college van Stadspartij, BPP, CDA, PvdA en AOV alle ambities wel waar kan maken. Wij komen helaas tot de conclusie dat deze coalitie een begin maakt aan heel veel plannen, maar vrijwel niets afmaakt. Er wordt heel veel geld uitgegeven aan prachtige rapporten die daarna jaren de la in gaan. Als de uitvoering in zicht komt, zijn de rapporten verouderd en moet alles nog eens dunnetjes opnieuw. Voorbeelden hiervan zijn het Karekietpark, P3, de Koog, de Oostflank, de woonplek, mobiliteitsmaatregelen, het hotel in de kom A7, de nieuwe milieustraat. Met veel bombarie worden deze plannen aangenomen door de raad, maar daarna hoor je er niets meer van. Met als resultaat: budgetten worden ontoereikend en inwoners en ondernemers blijven teleurgesteld achter.

We missen nog altijd een duidelijk prioriteitenlijstje voor onze gemeente en ook qua bestuurskracht maken we ons nog altijd grote zorgen. Op plannen met hoge prioriteit moeten we gaan doorpakken, andere plannen zullen moeten wachten.

Wat de VVD betreft steken we de komende jaren alle energie in het bouwen van grondgebonden woningen met tuin en parkeerplaats. Na afronding van de projecten die nu in ontwikkeling zijn hebben we de komende tijd wel even genoeg appartementen. Maak haast met de Oostflank inclusief golfbaanontwikkeling en met ZOB II. Zet alle energie daarop in en zet andere projecten op een lager pitje.

De VVD vraagt tenslotte doorlopend om aandacht voor de auto. We zijn geen Amsterdam! Vele inwoners zijn voor hun werk van een auto afhankelijk. Daarom zijn onderwerpen als parkeren, mobiliteit, doorstroming en verbindingen met Amsterdam ook topprioriteit waar we veel meer over moeten horen vanuit het college. Dwarsbomen van autobezit zonder goede alternatieven vinden we onacceptabel.

Voorzitter, we hopen dat het College de resterende twee jaren verbetering laat zien. Blijf goede dingen voortzetten, zoals het groenonderhoud in de stad, de aanpak van slechte infrastructuur, de grote aandacht voor veiligheid, de investeringen in sport en onderwijs en de prima dienstverlening binnen het sociaal domein. Maar pak ook lastige dossiers vast en kom tot uitvoering. En ga sturen op financiën.

Hierbij speelt openbaarheid steeds een hele grote rol. Ook bij lastige onderwerpen moet het gesprek met de stad worden gevoerd en het college van stadspartij, BPP, CDA, PvdA en AOV moet stoppen steeds geheimhouding te leggen op probleemdossiers, maar ervoor kiezen de stad open en met vertrouwen tegemoet te treden.

Tot slot roepen we alle kiezers op om op 22 november te komen stemmen. De opkomst in onze gemeente kan stukken beter en uw stem telt. Zowel lokaal als landelijk. Laat uw stem niet verloren gaan.

Bart van Elden
Fractievoorzitter VVD Purmerend