Omgekeerd afval inzamelen

Een aantal weken geleden stemde de gemeenteraad van Purmerend in met een voorstel om omgekeerd afval in te zamelen binnen de gemeente Purmerend. De VVD stemde tegen dit voorstel. We leggen graag uit waarom dit plan naar onze mening onwenselijk is.

Wat houdt omgekeerd afval inzamelen in? In het kort: met het omgekeerd inzamelen wordt het voor inwoners gemakkelijker om grondstoffen aan huis te scheiden. Het restafval moet dan naar ondergrondse containers ergens in de wijk worden gebracht. Het doel hierbij is dat de gescheiden afvalinzameling kan worden verbeterd, waardoor er minder restafval overblijft. Deze manier van afval verzamelen wordt in verscheidene gemeente in Nederland toegepast.

Waarom stemde de VVD hier dan tegen? De VVD had een aantal redenen om tegen te stemmen. Er is allereerst een grote investering van miljoenen euro's vereist om alle inzamelpunten in de wijken aan te leggen en de inzameling van het afval mogelijk te maken. Daarnaast gaan de kosten ook omhoog omdat de inzameling complexer is. Dus structureel zullen de jaarlijks terugkerende kosten ook hoger liggen. 

Kijkend naar de resultaten in andere gemeenten blijkt dat over het algemeen het doel, namelijk de vermindering van de hoeveelheid restafval, gehaald wordt. Maar de kwaliteit van het gescheiden afval gaat omlaag met als gevolg dat vaak hele partijen gescheiden afval afgekeurd worden en alsnog net als restafval worden verbrand.
De eerste geluiden zijn er dat omgekeerd afval verzamelen eigenlijk al weer een achterhaald concept is en dat het achteraf scheiden van afval met behulp van machines een veel betere oplossing is.
De VVD heeft nog voorgesteld om eerst op kleine schaal te experimenteren met dit concept en op deze manier meer zekerheid te creƫren alvorens dit in de gemeente in te voeren. Dit werd niet door het college ondersteund.
De onzekerheid over het resultaat van de grote investeringen en de discussie over de toekomst van het concept omgekeerd afval inzamelen en de weigering van het college om eerst op kleine schaal te experimenteren met dit concept waren voor de VVD voldoende reden om niet in te stemmen met het voorstel tot omgekeerd afval inzamelen binnen de Gemeente Purmerend.