Purmerend zwemt niet in het geld

De VVD Purmerend draagt sporters een warm hart toe en investeert graag in sportplekken om een gezonde leefstijl te ondersteunen. We stimuleren gezonde keuzes en ontmoedigen ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. We zetten in op het bevorderen van een actieve leefstijl en het sporten. Sportverenigingen in de regio moeten meer samenwerken om meer kinderen te laten sporten.  Het huidig zwembad wordt intensief gebruikt en veel kinderen leren hier zwemmen.

Een nieuw zwembad is kostbaar en kan niet los worden gezien van de financiĆ«le situatie van de gemeente. De VVD Purmerend concludeert dat er geen noodzaak is om het zwembad op dit moment uit te breiden. In omringende gemeenten zijn zwembaden beschikbaar en samenwerking tussen de zwembaden kan een oplossing vormen om de wachtlijst voor zwemlessen in te lopen. 

Purmerend zwemt niet in het geld en stevent af op grote tekorten in 2026 en 27. Dit maakt ons kritischer op de keuzes voor investeringen zoals uitbreiding van het zwembad. Als het zwembad wordt gebouwd kunnen andere investeringen van de gemeente niet doorgaan. De VVD Purmerend wil daarom op dit moment geen nieuw zwembad bouwen.