Meer en betere inspraak

Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Bart over meer en betere inspraak.

Referenda zijn in onze gemeente binnenkort niet meer mogelijk. Is dat een achteruitgang? De VVD denkt van niet. Een simpel ja of nee tegen een idee of voorstel levert maar weinig inzicht op. En kost veel geld. Terwijl we juist willen weten waarom mensen tevreden, boos, teleurgesteld, blij of verontwaardigd zijn. Wat zou er anders moeten om een voorstel wel acceptabel te maken?

Inbreng van eenieder wordt daarvoor zeer gewaardeerd. Schrijf of mail ons. Bel of kom langs. Bij een specifieke fractie of bij ons allemaal tegelijk. Een mailtje of telefoontje naar onze griffie (griffie@purmerend.nl) kan zeer snel inzicht geven in alle mogelijkheden. Raadsleden wikken en wegen alle beschikbare informatie. We kunnen niet ieders ja of nee honoreren, maar luisteren altijd!