Parkeren in de binnenstad

Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Timo over parkeren in de binnenstad.

De VVD vindt het belangrijk dat winkels en restaurants in de binnenstad goed bereikbaarzijn. De stijgende kosten voor ondernemers kunnen niet volledig worden belast aan klantenen daardoor neemt de druk op ondernemers toe, en dat net na de Corona-jaren. Deparkeergarage voor het stadhuis is nog niet af en er gaan meer dan 130 parkeerplaatsen inde binnenstad voor meerdere maanden dicht. Minder bezoekers kunnen in de garageparkeren, waardoor parkeren op straat drukker wordt en teleurgestelde bezoekers die geenparkeerplaats kunnen vinden zullen de binnenstad niet op korte termijn opnieuw bezoeken.De VVD vraagt het college daarom met oplossingen te komen om de binnenstad tijdens deverbouwing van de Eggert-garage zo bereikbaar mogelijk te houden.