Geheimhouding

Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Bart van Elden over het geheimhouden van stukken.

De VVD vindt dat onderwerpen slechts bij hoge uitzondering als geheim bestempeld moeten worden.

Bij de discussie over mogelijke opvang van Oekraïense ontheemden in de Oostflank maakte het College van B&W alle stukken geheim. Onnodig en onwenselijk!

Hierdoor konden inwoners hun mening niet geven en konden raadsleden niet met hen in gesprek. De VVD hoort graag eerst de wensen en bedenkingen van Purmerenders over de voorgestelde opvang van 500-1500 Oekraïense ontheemden, voordat er een raadsbesluit kan worden genomen.

We hopen dat het College van B&W lering trekt uit de soap die is ontstaan. Vanaf nu starten we in alle openbaarheid met het gesprek over dit onderwerp zelf. Want (tijdelijke) huisvesting voor zowel Oekraïense ontheemden als Purmerendse woningzoekenden is ontzettend belangrijk!