Wij gaan voor Purmerend en Beemster aan de slag in de provincie! Ontmoet onze lokale kandidaten

Jullie zijn allebei kandidaat bij de komende Provinciale Staten verkiezingen. Waarom zitten jullie in de politiek?

Pieter: “Naast mijn werk als zelfstandig ondernemer vind ik het belangrijk om in mijn vrije tijd ook iets terug te kunnen doen voor de maatschappij. Via mijn vrijwilligerswerk voor de Stichting Breedband Beemster kwam ik oorspronkelijk in aanraking met de lokale politiek.  Ik werd uitgenodigd door de VVD-fractie om mee te denken over lokale opgaven. Het uitwerken van een visie en het samen nadenken over deze opgaven vind ik erg leuk en uitdagend werk.”

Asiye: “Mijn drijfveren zijn veiligheid en vrijheid. We denken vaak dat dit vanzelfsprekend is, zeker hier in Nederland. Maar de praktijk laat zien dat dit niet altijd het geval is. Een ieder is anders, en onze unieke eigenschappen maken “ons”. Om dit gevoel van vrijheid en veiligheid te beschermen zit ik in de politiek.“

 

Pieter woont in de Beemster, Asiye is vorig jaar naar Purmerend verhuisd. Hoe kijken jullie naar onze regio?

Pieter: “Ik ben geboren en getogen in de regio, heb lang in Purmerend gewoond en woon nu ook alweer een aantal jaren in het buitengebied van de Beemster. Ik kan erg genieten van onze mooie regio maar er is ook nog veel te doen de komende tijd. Denk bijvoorbeeld aan de opgaves rondom woningbouw, bereikbaarheid en de regionale economie.”

Asiye: “Enige tijd geleden ben ik vanuit Amsterdam verhuisd naar Purmerend. Wat ik vooral ervaren heb is dat de mensen in onze regio erg behulpzaam zijn en bereid om aan te pakken waar het nodig is. Ook voor anderen.” 

 

Wat zijn volgens jullie de onderwerpen waar de politiek iets voor de inwoners van onze regio kan betekenen?

Pieter: “Er zijn verschillende thema’s die ontzettend belangrijk zijn voor onze regio. Laat ik hier een paar noemen die me in het bijzonder aan het hart gaan:
Fijn en betaalbaar kunnen wonen: Jong en oud willen in hun eigen omgeving een huis kunnen vinden dat bij hen past. Daarom versnelt de VVD de woningbouw door meer bouwlocaties toe te staan. Niet alleen in de stad Purmerend, maar ook aan de randen van dorpen zoals bij Edam, Volendam en Broek in Waterland. Ook verkorten we bouwprocedures door regels simpeler te maken.
Een betere bereikbaarheid met auto, fiets en OV: In Waterland moet iedereen veilig en vlot van A naar B kunnen reizen. Hierbij willen mensen de vrijheid hebben om zelf te kiezen met welk vervoersmiddel zij op pad gaan. De VVD verbetert de bereikbaarheid door meer te investeren in het onderhoud van wegen, bruggen en viaducten. Ook zorgen we dat nieuwe woonwijken goed bereikbaar zijn. We zetten in op betere bereikbaarheid en doorstroming rondom de N244 en N247. Daarnaast vind ik ook digitale bereikbaarheid belangrijk.
Ondernemerschap en een sterke economie in onze regio: Ondernemers en bedrijven zorgen voor werk, bruisende buurten, levendige winkelstraten en zijn de basis van de welvaart Purmerend en Beemster. Bij de VVD denken we in kansen en investeren in nieuwe ontwikkelingen. Regels moeten vereenvoudigt worden. Alle soorten bedrijven, van boeren, bedrijventerreinen, havens en industrie krijgen de ruimte om te doen wat ze het beste kunnen: ondernemen. Hierbij zien we er wel op toe dat zij aan de wettelijke regels voldoen.
De laagste provinciale belastingen van Nederland: Het leven in Purmerend is door de gestegen energiekosten en de opgelopen inflatie al duur genoeg. Daarom waakt we bij de VVD ervoor dat de provinciale belastingen de laagste van Nederland blijven. Zo moet de provincie keuzes durven maken en zich concentreren op haar kerntaken; niet meer en niet minder.”

Asiye: “Voor mij zijn de belangrijkste thema’s een snelle en goede aanpak van de wonigschaarste, de bereikbaarheid van onze regio en natuur. De provincie Noord-Holland is rijk aan een prachtig landschap met natuurgebieden en recreatiemogelijkheden in de buurt. Een mooie groene omgeving dichtbij huis is voor veel van ons belangrijk. Natuur moet toegankelijk blijven voor iedereen en met name voor onze inwoners. We moeten ervoor zorgen dat dit zo blijft. Een goede aanpak waarin iedereen en alle sectoren een evenredige bijdrage leveren, is belangrijk.”

 

En welke punten willen jullie aanpakken in de Provinciale Staten?

Pieter: “Ik wil mij vooral inzetten voor de woningbouw en de bereikbaarheid in de regio Waterland. Ook vind ik het belangrijk dat er meer aandacht komt voor participatie. Bij grote vraagstukken in de provincie moeten inwoners, ondernemers, boeren en de lokale overheid meer betrokken worden. Participatie betekent niet alleen  aanhoren, maar ook echt luisteren en actief samenwerken om een oplossing te vinden.”

Asiye: “De woningnood is hoog, ook in Noord-Holland. De planning is dat voor 2030, 185.00 woningen bijkomen. Dat is 145.000 in het Noord-Hollandse deel van de Metropoolregio Amsterdam en 40.000 in Noord-Holland-Noord. Daarbij is de provincie zeer van belang. De provincie sluit namelijk woonakkoorden met gemeenten en regio's om locaties aan te wijzen waar snel en betaalbaar kan worden gebouwd. De provincie monitort de planning en realisatie en onderneemt actie indien nodig. Het is daarom belangrijk om aan tafel te zitten om mee te kunnen beslissen over wat het beste is voor onze gemeenschap.”


Heb je een vraag voor onze kandiaten? Stuur ons een berichtje via: secretaris@vvd-purmerend.nl