Bomen kweken of kopen

Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Timo over het onderzoek van de rekenkamer naar de groenvoorzieningen.

Afgelopen week is het onderzoek van de rekenkamer naar de groenvoorzieningen gepubliceerd. Het deed mij denken aan de eik die ik als kind gepland had en die inmiddels een hele boom geworden is. In 2020 heeft de gemeenteraad een bomenplan aangenomen, waarin staat hoe de gemeente omgaat met bomen in Purmerend en Beemster. Bij het onderzoek van de rekenkamer kwam naar voren dat het geld dat beschikbaar is voor het groenonderhoud erg wisselt. Zou het dan geen goed plan zijn om de bomen niet steeds te kopen, maar zelf te kweken? Deze bomen kunnen dan enkele jaren groeien voordat ze hun definitieve plek krijgen. Er hoeven zo geen dure bomen gekocht te worden. De VVD heeft het college hierover vragen gesteld.