Stikstofopgave voor Purmerend

Hoe gaan wij in onze gemeente de stikstofuitstoot verlagen en wat heeft dat voor gevolgen voor onze inwoners? Op woensdag 25 januari kwamen gedeputeerde Rommel en ambtenaren naar het gemeentehuis om hierover in gesprek te gaan met de raads- en commissieleden van Purmerend, Zaanstad en Wormerland.

Zij gaven aan dat er vanuit Den Haag weliswaar een opgave op de verschillende gebieden wordt gelegd maar dat de provincie liever samen met de belanghebbenden een eigen plan maakt dat haalbaar en werkbaar is om als ‘tegenbod’ op tafel te leggen.

Eerder die avond kwam de gedeputeerde naar VVD Purmerend om met een kleine groep Beemster boeren hierover te spreken. Het blijkt nog niet zo eenvoudig. Aan de ene kant is het inderdaad beter om zelf aan het stuur te staan dan dat er van bovenaf maatregelen worden opgelegd. Aan de andere kant is er vanuit Den Haag nog zo veel onduidelijkheid dat de keuze om als eerste een bod op tafel te leggen op dit moment nog een te grote stap lijkt. Wat het uiteindelijke besluit ook wordt,

VVD Purmerend staat achter onze ondernemers en zal de ambities uit de economische visie van Purmerend blijven uitdragen en verdedigen: “Agrarische ondernemers produceren voedsel van wereldkwaliteit in de Beemsterpolder – een gebied van wereldkwaliteit. We horen bij de top van de Nederlandse voedselproducenten” en “Bij het beter benutten van het werelderfgoed is een sterk  agrarisch toekomstperspectief een voorwaarde om de polder  in stand te houden”.