Nieuwsbrief februari 2023 - bericht uit de fractie

In onze algemene beschouwingen een half jaar geleden maakten we twee punten helder: onze zorgen om de bestuurskracht in de gemeente Purmerend en het feit dat we zagen dat het bestuur van alles wilde, maar geen prioriteiten stelde en daardoor uiteindelijk tot (heel) weinig concrete besluiten en acties kwam. Goed nieuws is dat we als fractie gewaardeerd worden en blijven en dat we in verschillende samenwerkingen zeker doelen kunnen behalen. We houden de positiviteit erin en kijken steeds wat we er voor de VVD uit kunnen slepen.

Bestuurskracht

 

In onze algemene beschouwingen een half jaar geleden maakten we twee punten helder: onze zorgen om de bestuurskracht in de gemeente Purmerend en het feit dat we zagen dat het bestuur van alles wilde, maar geen prioriteiten stelde en daardoor uiteindelijk tot (heel) weinig concrete besluiten en acties kwam.

 

In de tussentijd is de situatie helaas weinig veranderd. De dienstverlening vanuit het stadhuis staat onder grote druk en belangrijke besluiten op het gebied van woningbouw en mobiliteit laten op zich wachten. Aan visies en grote plannen geen gebrek, maar wat gebeurt er nu echt? De nieuwbouwplannen uit de bestuursperiode van Hans Krieger zijn afgebouwd en er zijn daarna nog enkele projecten gerealiseerd, maar voor het jaar 2023 zit er verschrikkelijk weinig in de pijpleiding. Het college heeft al lange tijd onvoldoende punten om te agenderen en informatiebijeenkomsten en vergaderingen worden doorgestreept vanwege onvoldoende voortgang in dossiers. De raad staat paraat om te besluiten, maar er wordt bijna niets op ons bord gelegd.

 

Als fractie werken we er hard aan constructief mee te denken en te werken met het college en met de andere partijen in de raad. En ik durf overtuigend te stellen: dat gaat ons prima af. Maar de komst van een nieuwe burgemeester, een nieuwe gemeentesecretaris, het vertrek van de twee meest ervaren wethouders en de komst van goedwillende, maar onervaren wethouders met een beperkte bagage om de pittige functie van wethouder uit te voeren baart ons nog altijd grote zorgen. Tevens zijn er veel vacatures in de ambtelijke organisatie.

 

Onze fractie blijft zich inzetten voor snelle, concrete plannen op het gebied van wonen en mobiliteit. We willen de Oostflank ontwikkelen (ruimte voor laagbouw), we willen actie in ZOB II en we willen concrete verkeersmaatregelen die de stad toekomstbestendig maken. En we moeten ophouden met de stelling dat het autogebruik afneemt in onze gemeente. Niets is minder waar en parkeren blijft topprioriteit. We willen dat eerder gepresenteerde plannen afgemaakt worden en terughoudendheid met visies en plannen waar we voorlopig toch niet veel mee kunnen.

 

Goed nieuws is dat we als fractie gewaardeerd worden en blijven en dat we in verschillende samenwerkingen zeker doelen kunnen behalen. We houden de positiviteit erin en kijken steeds wat we er voor de VVD uit kunnen slepen. Het blijft het lot van een oppositiepartijā€¦

 

We kunnen het echter niet alleen. We zien leden graag op dinsdagavonden bij onze fractievergaderingen en horen graag mondeling, telefonisch of via de mail over ervaringen in onze gemeente. Ook vanuit Beemster, want we missen het geluid van onze Beemster leden! Zowel goede dingen als zaken die beter kunnen en moeten. De VVD Purmerend, dat zijn we met elkaar! Tot gauw!

 

Bart van Elden

Fractievoorzitter