Algemene Beschouwingen

Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Bart over de Algemene Beschouwingen.

De VVD is positief over vele onderwerpen in de begroting, maar had sommige zaken liever anders gezien. Er wordt erg rooskleurig begroot. De hondenbelasting blijft en er wordt geld begroot voor een buitenzwembad, wat op dit moment voorbarig is.

Naast deze punten heeft de VVD haar zorg uitgesproken over het feit dat er onvoldoende prioriteiten worden gesteld en dat de bestuurskracht van dit College niet voldoende is om alle ambities waar te maken. Ook is er binnen het College maar zeer beperkt kennis over Ruimtelijke Ordening en Wonen.

Bestuurskracht en prioriteiten stellen, daar gaat het nu echt om.

Topprioriteiten voor de VVD zijn het bouwen van betaalbare huizen met tuin, mobiliteit en voldoende aandacht voor bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid.