VVD Purmerend heeft begrip voor tijdelijk opvangen statushouders in Van der Valk

Op woensdag 17 augustus zijn wij geïnformeerd door het College dat er vanaf 1 september tijdelijk statushouders opgevangen zullen worden in het Van der Valk Hotel in Zuidoostbeemster. Inmiddels zijn omwonenden ook ingelicht. Graag delen wij hieronder ons standpunt over deze tijdelijke opvang.

Eenieder die het landelijke nieuws volgt, ziet dat er momenteel onvoldoende opvangplekken zijn en dat er daardoor ’s nachts in Ter Apel mensen buiten slapen. Naar de mening van onze fractie is dat een onhoudbare situatie. Het COA maakt daarom op dit moment noodsprongen (in overleg met de staatssecretaris) om mensen een dak boven hun hoofd te geven en wij denken ook dat deze stappen vanuit het COA helaas nodig zijn om dit prangende probleem tijdelijk op te lossen.

We vinden daarnaast dat er vanuit de landelijke politiek echt verbeteringen moeten worden doorgevoerd in de asielprocedures. Deze moeten sneller, met minder beroepsmogelijkheden en tevens moeten uitgeprocedeerde asielzoekers sneller ons land verlaten. Maar ook voor gemeenten liggen er taken die momenteel niet goed genoeg worden uitgevoerd. Zo dienen statushouders in deze overspannen huizenmarkt ook onderdak te krijgen. Niet per se een eigen woning, maar wel onderdak. Vele gemeenten, waaronder ook Purmerend, komen hun verplichtingen op deze taak onvoldoende na met alle gevolgen van dien.

Doet Purmerend dan echt veel te weinig? Nee, zeker niet. We vangen in Purmerend en Beemster vele vluchtelingen uit Oekraïne op. Er komen tijdelijke woningen voor statushouders op de plek van het oude politiebureau en tevens krijgen statushouders mondjesmaat woningen toegewezen. Mondjesmaat, omdat de wachtlijsten hoog zijn en woningen voor zover mogelijk ‘eerlijk’ verdeeld moeten worden.

De VVD Purmerend wil wel zekerheid hebben dat de opvang tijdelijk is en dat er niet zomaar een AZC in Purmerend voor de lange termijn ontstaat, zonder dat de politiek daar zelf iets over te vertellen heeft. Daar lijkt hier geen sprake van, maar daarmee gaan we wel actief aan de slag. De voormalige gemeente Beemster heeft gelukkig een voorkeursrecht gevestigd op het hotel. Dit betekent dat het hotel niet verkocht mag worden, zonder dat het eerst te koop wordt aangeboden aan de gemeente. Zo houden we regie over de toekomst van het hotel, op het moment dat het nieuwe hotel langs de A7 wordt opgeleverd. Een situatie zoals die is ontstaan in de gemeente Tubbergen, moeten we in Purmerend zeker voorkomen.

Het opvangen van statushouders en asielzoekers blijft altijd een gevoelig onderwerp. Jaren geleden heeft de raad van Purmerend besloten dat er geen groot AZC in de gemeente gevestigd mocht worden. Maar er werd toen wel ruimte geboden voor kleinschalige opvang. In dat licht is het tijdelijk opvangen van statushouders niet in strijd met de afspraken die toen zijn gemaakt. De VVD zal de komende maanden monitoren of het COA gemaakte afspraken nakomt, omwonenden steeds met vragen en opmerkingen gemakkelijk bij de gemeente terecht kunnen en dat overlast tot een minimum wordt beperkt.

We hopen dat het huisvesten van deze statushouders in onze gemeente een stukje bijdraagt aan de huidige uitdagingen van het COA. Lokaal plakken we hiermee weer een pleister, voor toekomstbestendig beleid zijn de staatssecretaris en het parlement vooral aan zet!