Een toegankelijke gemeente Purmerend!

Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Timo over een toegankelijke gemeente Purmerend.

Vorige week was op het stadhuis een bijeenkomst voor raadsleden over de toegankelijkheid van Purmerend voor inwoners en bezoekers met een beperking. Met verschillende ambtenaren spraken we onder meer over verbetering van de website Purmerend.nl, geleidestroken voor slechtzienden en ondersteuning voor slechthorenden. Maar we bespraken ook dat er al veel bereikt is door slimme toepassingen. Bij vernieuwingen wordt steeds rekening gehouden met toegankelijkheid voor alle gebruikers.

De komende periode gaat de gemeente een bewustwordingscampagne voeren over toegankelijkheid. Wat een klein obstakel lijkt, kan een onneembare hindernis vormen. De VVD wil Purmerend voor iedereen toegankelijker maken. De bewustwordingscampagne is hierbij een goede stap om obstakels beter te herkennen en hiervoor oplossingen te vinden.