Leraren en leerlingen horen niet in de kou of op de tocht te zitten!

Leraren en leerlingen horen niet in de kou of op de tocht te zitten! Mede door de coronapandemie is het belang van goed ventileren duidelijk geworden. Goed ventileren helpt om overdracht van virussen te beperken. De VVD Purmerend vindt dat kinderen het recht hebben op gezonde lucht in de klas en hebben daarom gevraagd wat de gemeente doet om hiervoor te zorgen.

In het integraal huisvestingsplan van 2021 kregen enkele schoolgebouwen een onvoldoende voor ventilatie. Raadslid Timo Roeleveld vroeg de wethouder wat de scholen nodig hebben om de klassen goed te ventileren. Dan kunnen leraren lesgeven en leerlingen zich ontwikkelen in een gezonde omgeving!

Inmiddels krijgt elke klas een CO2 sensor en wordt door de gemeente met de scholen gekeken welke verbeteringen noodzakelijk zijn. Scholen en de gemeente werken hier hard aan en wij zijn benieuwd welke voorstellen naar de gemeenteraad zullen komen zodat we voor een gezond leerklimaat voor alle kinderen kunnen zorgen.