Een nieuwe burgermeester!

Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Bart over de nieuwe burgermeester.

Het zal weinigen zijn ontgaan dat we een nieuwe burgemeester zoeken.

Voor geïnteresseerden is een zogenaamde profielschets opgesteld. De fractievoorzitters hebben hier twee dagen intensief over gesproken en daarbij input meegenomen van inwoners, organisaties, ondernemers, de kinderraad en omliggende gemeenten. De gemeenteraad heeft de profielschets in een speciale raadsvergadering vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de Koning.

Een van onze inwoners omschrijft de nieuwe burgemeester als volgt: “hij of zij is het visitekaartje van de gemeente. Straalt gezag uit zonder dominant te zijn. Is toegankelijk voor iedereen zonder met iedereen mee te waaien.” Mooie woorden die we als VVD zeker onderschrijven.

Hopelijk ontvangen we vele brieven van gemotiveerde kandidaten, die graag in Purmerend aan de slag willen gaan!