Samen op koers!

Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Bart over het coalitieakkoord.

Afgelopen week is het nieuwe coalitieakkoord voor 2022-2026 gepresenteerd.

De VVD herkent veel punten uit haar verkiezingsprogramma terug in dit akkoord, zonder er zelf aan meegeschreven te hebben. Niet alles is in detail vastgelegd en daardoor blijft er voldoende ruimte over voor discussie in de gemeenteraad. Hopelijk gaat de coalitie deze discussie met de oppositie steeds op een open en transparante manier aan!

We houden de stad immers graag samen op koers. Veel zaken gaan goed, maar bij onderwerpen als betaalbare koopwoningen, mobiliteit, parkeren, jeugdzorg en de gemeentelijke financiën moet er een flinke schep bovenop!

De VVD wenst het College van B&W daarom veel succes met de pittige uitdagingen die voor ons liggen. We gaan graag samen aan de slag!