Een stukje Beemster geschiedenis behouden dankzij VVD

De Beemster VVD heeft vorig jaar een motie ingediend om de originele Beemster plaatsnaamborden na de fusie te behouden voor de Beemsterlingen. Hier waren gelukkig de meeste partijen in de gemeenteraad van Beemster het mee eens!

Ons voorstel bestond uit drie delen:

  1. In iedere dorpskern een eigen plaatsnaambord aanbieden aan het buurthuis (of ander gebouw met die gemeenschappelijke functie)
  2. Van iedere dorpskern een plaatsnaambord aanbieden aan het Historisch Genootschap Beemster
  3. De overige plaatsnaamborden aanbieden aan de Stichting Gemeenschapsveiling Beemster, zodat iedereen kans heeft op een eigen bord en de opbrengst hiervan ten goede komt aan de verenigingen en stichtingen in Beemster.

Alle drie de voorstellen worden nu uitgevoerd!

Op maandag 21 maart zullen de plaatsnaamborden worden uitgereikt. Dus: begin maar met sparen want op 7 mei is de Beemster Gemeenschapsveiling en kunt u zelf ook een authentiek Beemster plaatsnaambord bemachtigen!