Nieuw bestuur VVD Purmerend

VVD Purmerend heeft een nieuw bestuur. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft het zittende bestuur het stokje overgedragen aan vijf nieuwe bestuursleden.

Begin van het jaar zijn Jan Peter Dompeling (Voorzitter),Hans Krieger (Penningmeester), Remon Gans (Secretaris), Sabine Pronk(Communicatie & Campagne) en Martijn Schipper (Training & Opleiding /Algemene Zaken) toegetreden tot het bestuur. Ze stellen zich persoonlijk voorop de website van VVD Purmerend.

Wisseling van de wacht

De nieuwe bestuursleden volgen daarbij Rick Schuerhoff, Reijer Band en Ad Kunst op, die op eigen initiatief afscheid nemen.

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering werd door de leden stilgestaan bij de jarenlange inzet van de vertrekkende bestuursleden. Rick Schuerhoff neemt na meer dan 5 jaar afscheid als voorzitter, Reijer Band diende de vereniging 4 jaar lang als secretaris. Op Ad Kunst werd zelfs twee keer een beroep gedaan: eerst 2 jaar als secretaris, daarna 4 jaar lang als penningmeester.

Door de Corona-beperkingen werden de scheidende bestuursleden digitaal in het zonnetje gezet.

Een levendige vereniging

De nieuwe bestuursleden spreken hun ambitie voor de VVD Purmerend uit: “We willen werken aan een actieve en levendige vereniging, waarin al onze leden zich thuis voelen. Met regelmatige activiteiten die reiken van klankbordgroepen tot gezellige ledenborrels. Onze leden in Beemster en Purmerend staan centraal. We zijn dan ook heel benieuwd naar hun ideeën en ambities. Op korte termijn zullen we op verschillende manieren met ze in gesprek gaan om hun wensenlijstje aan ons als nieuw bestuur op te halen.”

Verbinding staat centraal

De VVD kent een rijke netwerkstructuur. Het nieuwe bestuur heeft zich voorgenomen om daar nog meer gebruik van te maken. “Activiteiten hoeven niet beperkt te zijn op de eigen postcode. We willen ook actief de samenwerking zoeken met de verenigingen in de omliggende regio’s en onze thematische netwerken. Zo kunnen we nog interessantere en relevantere evenementen aanbieden aan onze leden. Ook hopen we om geïnteresseerde uit de hele gemeente welkom te mogen heten om op ongedwongen manier kennis te maken met VVD Purmerend.”

Op de fotoan links naar rechts: Remon Gans (Secretaris), HansKrieger (Penningmeester), Jan Peter Dompeling (Voorzitter), Sabine Pronk(Communicatie & Campagne), Martijn Schipper (Training & Opleiding /Algemene Zaken)