Onder hoogspanning

Iedere maand reageert één van de raads- of commissieleden op iets actueels in Beemster en/of Purmerend. Deze maand: Rianne over een nieuwe hoogspanningslijn.

Wat vindt Purmerend van een nieuwe hoogspanningslijn van de hoogste categorie (380 kV) door onze gemeente? Dat kunnen wij de minister laten weten voordat die een keuze maakt tussen de drie mogelijke routes. Zo’n hoogspanningslijn kan grote invloed hebben op de leefbaarheid en op de status werelderfgoed van Beemster.

De planning is dat deze hoogspanningslijn in 2030 af moet zijn. De eerste voorbereidingen zijn daarom al in gang gezet. De gemeente heeft in juni geen antwoord gegeven op deze vraag. Nu is er weer een mogelijkheid om hier op te reageren. De VVD heeft toen en nu weer, het college gevraagd om wél te reageren. Wat vindt u?


De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van januari 2022 een motie ingediend om de minister te verzoeken rekening te houden met de toekomstige stedelijke ontwikkelingen in Purmerend en de status van het Werelderfgoed van Beemster. De motie is unaniem aangenomen! 

Zet cookies aan om de video te tonen.