Hoe gasvrij ben jij, Stadsverwarming Purmerend?

De afgelopen weken is er veel reuring geweest over de nieuwe tarieven van de Stadsverwarming Purmerend. Menig inwoner van Purmerend begrijpt er niets van: de stadsverwarming draait toch op biomassa (houtsnippers) en daarom heeft de gasprijs toch helemaal geen invloed op de tarieven? Nu is toch het moment om een flink verschil te zien in tarieven tussen gas en stadsverwarming? Wordt de winst van Stadsverwarming Purmerend hier even flink opgekrikt?

De VVD is benieuwd naar de onderbouwing van de nieuwe tarieven. Een goed oordeel vorm je op basis van de juiste achtergrondinformatie. Niet op basis van de emotie die je voelt bij een plotseling aangekondigde flinke prijsstijging. Vanuit onze achterban ontvingen we menig bericht over de nieuwe maandbedragen, de tarieven voor 2022 en de rol van de gemeente Purmerend als 100% aandeelhouder van de Stadsverwarming Purmerend. We hebben daarop schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld. Die zijn inmiddels beantwoord. De antwoorden op onze vragen en bijbehorende informatie vanuit Stadsverwarming Purmerend vind je als bijlagen bij dit artikel.

Allereerst is het van belang aan te geven dat Stadsverwarming Purmerend wel degelijk grootgebruiker van gas is. Twee hulpcentrales draaien op gas en de prijsstijging van het gas wordt doorberekend aan de eindgebruiker: namelijk de inwoners van de gemeente Purmerend die op de stadsverwarming zijn aangesloten. De VVD heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor dit gasgebruik: hier valt in eerste instantie meer winst te behalen dat het van het gas afkoppelen van huizen in de stad.

Ook zijn de inkoopprijzen van elektra en houtsnippers gestegen. De stijging van tarieven moet de kostenstijging dekken: Stadsverwarming Purmerend maakt niet meer winst. Het daadwerkelijke resultaat kunnen we pas zien in de jaarrekening van 2022, maar zowel Stadsverwarming Purmerend als het College van B&W geven duidelijk twee zaken aan: (1) Stadsverwarming Purmerend moet een gezond bedrijf blijven, waar zeker focus is op financiƫle resultaten, die ook verliezen uit het verleden moeten compenseren. Maar (2) het verlagen van de tarieven ten opzichte van gasprijzen is een continu streven, met het doel om de warmtetransitie verder te stimuleren.

Het in december gecommuniceerde nieuwe maandbedrag geldt tot aan de eindafrekening. Daarna wordt voor de overige maanden van 2022 een nieuw maandbedrag bepaald. Stadsverwarming Purmerend probeert bijbetalingen bij de eindafrekening te voorkomen, en omdat de wintermaanden in 2022 al tegen de hogere tarieven worden doorbelast, is dit hogere voorschotbedrag vanaf januari voorgesteld. Voor veel inwoners is dit echt flink slikken, maar met het vooruitzicht dat deze bedragen na enkele maanden weer wat zullen dalen en er ook sprake is van een compensatie vanuit de Rijksoverheid (via de elektriciteitsrekening), wordt de pijn wel verzacht.

Energie kost veel geld. Niet alleen in de gemeente Purmerend, maar overal in Nederland en ook in vele landen om ons heen. We lijken alles bij elkaar bekeken in Purmerend redelijk af te zijn met Stadsverwarming Purmerend, omdat de tarieven in vergelijking met andere aanbieders echt lager liggen. Als we de compensatie van het Rijk in de berekeningen meenemen, blijkt de stijging in kosten echt een stuk lager uit te vallen. Deze stijging is nog steeds heel zuur. Maar de soep lijkt minder heet te worden gegeten, dan dat die in januari is opgediend. Voor huishoudens met de laagste inkomens komt er op korte termijn nog extra compensatie. We rekenen erop dat het Rijk hier zo spoedig mogelijk afspraken over maakt met gemeenten, zodat deze extra compensatie snel op de juiste plekken terecht kan komen.