De VVD is trots op het Beemster buitengebied

De VVD heeft de afgelopen maanden met CDA, BPP en LTO om de tafel gezeten om te kijken wat er nog mist in het bestemmingsplan Buitengebied en of we eventuele problemen in de toekomst kunnen voorkomen.

Een bestemmingsplan omvat de regels waaraan een bepaald gebied moet voldoen. 

Beemster dankt haar status van Werelderfgoed aan de praktische indeling als agrarisch productiegebied.

Beemster had al vanaf de tekentafel een praktisch doel, een praktische totstandkoming en een praktische indeling.

Deze praktische indeling is tegelijkertijd de grote kracht van Beemster. Hierdoor is dit een plek waar allerlei verschillende soorten agrarische bedrijven naast elkaar kunnen bestaan: hypermodern of conventioneel, klein of groot, gangbaar of biologisch en alles daar tussenin. Dit wil de VVD behouden voor toekomstige generaties.

Daarom moet volgens ons het bestemmingsplan buitengebied ook vooral dat zijn: praktisch, en met behoud van de echte kernkwaliteiten.

Lees het artikel online in het Noordhollands Dagblad.