Fractievoorzitter Jan Peter Dompeling kondigt vertrek aan

Jan Peter Dompeling, de afgelopen periode lijsttrekker en fractievoorzitter van de VVD Purmerend, kondigt zijn vertrek aan. ‘Na afloop van deze raadsperiode kom ik niet terug in de gemeenteraad’, zegt de huidige fractievoorzitter. ‘Ik heb me de afgelopen 12 jaar vol ingezet voor Purmerend. Een hele mooie maar ook intensieve periode. Het is nu tijd om het stokje over te geven aan de volgende generatie, het is mooi geweest. Ik heb het volste vertrouwen in de huidige kandidaten. Dat komt wel goed met de VVD!’ aldus de liberaal.

Thuis bij de fractievoorzitter in de Weidevenne vertelt hij over de drie termijnen waarin hij in de gemeentelijke politiek actief is geweest. ‘Ik werd in 2009 benaderd door iemand van de VVD met de vraag of ik op de lijst wilde. Dan denk je daar eens goed over na. En uiteindelijk besloot ik het te doen. Ik had het gevoel dat ik als ondernemer van toegevoegde waarde in de gemeenteraad kon zijn.’

‘In 2010 stond ik op plek 7 en dat was ook precies het aantal zetels dat we haalden. Dus kwam ik in de raad. Dan begin je met het idee dat je ‘het kussen wel even zal opschudden’, dat je op korte termijn van alles kan veranderen. Als ondernemer was ik dat immers zo gewend. Maar dat bleek toch niet zo simpel te gaan’, lacht de VVD-er. ‘In de politiek moet je geduld hebben, de structuur en cultuur is echt anders. Dat was wel even wennen en het was soms ook best frustrerend’.

Op de vraag wat hem aansprak in het raadslidmaatschap antwoordt hij: ‘Als raadslid ben je een van de toen nog 35 personen die mag meepraten en meebeslissen over wat er gebeurt in de stad. Je hebt echt invloed. Dat sprak me aan. Ondanks dat ik toen al 48 jaar was, heb ik in de jaren heel veel geleerd. En ik leer nog steeds! Ook de samenwerking in de fractie, dat gaf en geeft me nog steeds veel energie! Met een club gelijkgestemden discussiëren over hoe we de stad nog mooier kunnen maken, daar kan ik nog steeds enorm van genieten!’ 

Dompeling vervolgt: ‘Die periode van 2010 tot 2014 kenmerkte zich door de bezuinigingen die we moesten doorvoeren. Er speelden ook een aantal belangrijke projecten: Heel Europa, de Melkwegbrug en de sporthal. Heel Europa was best controversieel. Om de zorgvoorzieningen in dat gebouw te kunnen betalen moest het veel hoger worden dan oorspronkelijk in het bestemmingsplan stond. Maar dat was voor de omwonenden natuurlijk enorm vervelend. Dat dossier is me echt bijgebleven. Omdat het een van de weinige is waarin onze  fractie verdeeld heeft gestemd. We zijn het over het algemeen met elkaar eens. Maar hier bleven we verdeeld op. Dan is het prima om verdeeld te stemmen. Ook dat is liberaal; de keuze van de ander respecteren.’ 

Fractievoorzitter

Toen kwamen de verkiezingen van 2014, wat was de reden om door te gaan? ‘Na vier jaar begin je, voor je gevoel althans, nog maar net. Je krijgt eigenlijk net een beetje door hoe alles werkt. Dus ik vond het vanzelfsprekend om me voor nog een volgende termijn te kandideren’, zegt hij. ‘Ik kwam op plek 3 op de lijst en mocht door voor nog weer 4 jaar. Inmiddels was de toenmalige fractievoorzitter Hans Boskemper gestopt en had ik zijn taken overgenomen. Ook dat was weer een nieuwe uitdaging. Ik heb daar toch mijn eigen draai aan kunnen geven, de boel een beetje kunnen moderniseren in de afgelopen jaren.’ 

‘In deze periode speelde er ook veel; de zorgtaken die naar de gemeente kwamen, het postkantoor. En natuurlijk het hotel in het Beusebos! Hoewel we in die periode waren gedaald in zetels hebben we wel veel bestuurlijke invloed gehad,’ herinnert Dompeling zich. ‘Dat kwam ook door een wethouder met jarenlange ervaring en een hele goede fractie’. 

Hij vertelt: ‘Als ik zo terug kijk op de afgelopen jaren, dan is het hotel toch wel een rode draad. Een A1 locatie, langs de A7. Daar zouden we eerst een automotive realiseren. Dat ging niet door en vervolgens kwam het plan voor het hotel. Ja, als je zo eens terugkijkt dan zie je pas goed hoeveel er eigenlijk wel is gebeurd in die afgelopen jaren.’ 

En nu alweer de laatste periode, van 2018 tot nu toe. Vol energie weer door? ‘Ik werd lijsttrekker en we hielden ons aantal zetels. Wat op zich goed was want het merendeel van de coalitie daalde in zetelaantal. Ons standpunt toen over de hoogbouw op de locatie van het oude postkantoor heeft ons een zetel gekost. Je kunt zeggen, achteraf bezien, dat dat niet slim is geweest. Maar toch sta ik er nog achter. Als je steeds roept: Bouwen, bouwen bouwen, dan moet je daar wel consequent in zijn. En niet enkel voor de verkiezingen even je verhaal draaien.’ 

‘Wat me in al die jaren wel eens heeft verwonderd? Nou als iemand zijn raadszetel meeneemt, dat steekt me. Dat voelt onrechtvaardig. Maar ook dat gevoel ebt weg. Je wordt ouder en milder’, zegt de liberaal met een grote glimlach rond zijn mond. ‘En oppositie moeten voeren. Daar blijf ik moeite mee houden. Ik was 8 jaar coalitie gewend. Bovendien zit het in mijn karakter om mee te willen besturen. Wat me ook best heeft gefrustreerd is dat de oppositie geen afspraken of samenwerkingsakkoord heeft. Bovendien, wat je ook doet, de coalitie staat met gesloten lederen tegenover je. Dan kun je weinig bereiken. Tegelijkertijd was deze periode voor mij maar volgens mij ook voor onze hele fractie, wel louterend. Je ziet ook de minder goede kanten van de huidige bestuurscultuur. Ik vraag me soms wel af of deze wijze van politiek bedrijven nog wel toekomstbestendig is? Doet het wel recht aan de democratische legitimiteit van de besluiten? Of zou je toch niet meer moeten gaan richting een raadsbrede agenda?’ vraagt hij zich af. 

Vertrouwen in nieuwe generatie

Op de vraag wat de reden is om nu te stoppen, reageert de bijna 60-jarige liberaal stellig. ‘Ik heb er veel tijd in gestoken. Heel veel tijd; als raadslid, fractievoorzitter en vice-voorzitter van de raad. Want als ik iets doe dan wil ik het goed doen! Maar daardoor was ik wel bijna iedere avond weg van huis. Dat trekt soms best een wissel op je gezin. Toen ik in 2018 besloot om toch nog een periode door te gaan had mijn vrouw ook wel wat bedenkingen. Toch heeft ze me altijd door dik en dun gesteund. En daar ben ik haar ook echt dankbaar voor! Maar nu ben ik bijna 60, het is tijd om lekker te gaan genieten. Meer vrije tijd om samen met Karin te reizen. Bovendien staat er nu een hele nieuwe generatie. Een club hele kundige mensen aan wie ik het met een gerust hart durf over te laten. Ik heb echt veel vertrouwen in deze club VVD-kandidaten!’

‘Een boodschap aan de raad?’ de fractievoorzitter denkt even na over deze vraag. ‘Blijf stevig in het debat maar houd vast aan het wederzijdse respect. Dat valt me in deze raad echt op. We kunnen stevig met elkaar de degens kruisen over een inhoudelijk onderwerp, maar daarna drinken we wel met z’n allen gezellig een borrel. Dat moeten we koesteren! Ook al kijken we anders tegen de inhoud aan, we zetten ons wel samen in voor onze mooie stad! En die samenwerking, met respect voor elkaar, dat moeten we koesteren!’ zegt hij met trots in zijn stem. 

Dompeling vat samen: ‘Het was een prachtige tijd, maar het is nu gewoon mooi geweest. Tijd voor de nieuwe mensen! Ik wens iedereen maar natuurlijk vooral mijn eigen clubje een hele mooie verkiezingsuitslag! Ik roep iedereen ook op om te gaan stemmen op 24 november. Gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. Want het is de gemeenteraad die besluit of er meer parkeerplekken in de binnenstad moeten komen, waar er wordt gebouwd en hoe snel, of de hondenbelasting wordt afgeschaft en hoe hoog de lokale belasting is die u moet betalen. Dus ga vooral stemmen! En dan natuurlijk bij voorkeur op de VVD!’