VVD Inspiratiesessie: wat is de oplossing voor de woningnood?

Ruim dertig geïnteresseerden, onder wie VVD Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis, waren op woensdagavond naar Heel Europa gekomen om mee te doen met de inspiratiesessie van de VVD Purmerend- Beemster.

Zoals Manja van der Weit (lijsttrekker van de VVD Purmerend- Beemster) bij aanvang gelijk duidelijk maakte, het was geen debat. Maar een open gesprek tussen professionals, politici en inwoners, om zo samen te zoeken naar dé oplossing voor de woningnood in Purmerend en Beemster. Helaas, dé oplossing werd niet gevonden. Wel ontstond er een interessante discussie, waarbij de verschillende sprekers aan de hand van stellingen met het aanwezige publiek in gesprek gingen. 

De stellingen varieerden van 'een goedkope koopwoning is socialer dan een sociale huurwoning', of 'We bouwen in Purmerend en Beemster te weinig creatieve woonconcepten' tot de stelling dat de provincie minder macht zou moeten hebben bij de bepaling van bouwlocaties.

Deze laatste stelling werd door Daniel Koerhuis, met verve toegelicht. Zijn standpunt: 'er kan veel sneller en meer worden gebouwd als de provincie de regie meer aan de gemeenten overlaat.'

Stefan van Schaik, directeur bij Wooncompagnie, liet aan de hand van de stelling over creatieve woonvormen zien dat het belangrijk is om meer te kijken naar creatieve woonvormen zoals knarrenhofjes. Of woonvormen waar zorg en wonen veel meer met elkaar verweven worden. 

Verder gaven Marc Jonk van Sopar Makelaars en Martijn Hemmer van Bouwfonds Property Development, de aanwezigen ook een duidelijk inzicht in de huidige cijfers: de wachtlijst voor een sociale huurwoning is ongeveer 12,1 jaar. En 7200 mensen zoeken er gericht naar een koopwoning terwijl er maar 188 te koop staan. Er mag dus met recht worden gesproken over een woningcrisis. 

Hoewel dus dé oplossing uiteindelijk niet werd gevonden, waren alle aanwezigen het er wel over eens dat een dergelijke inspiratiesessie met politiek, bewoners en professionals eigenlijk vaker zou moeten plaatsvinden. Wordt vervolgd dus!