Algemene Beschouwing bij Kadernota

Lees de volledige Algemene Beschouwing van de VVD Purmerend, uitgesproken op 17 mei 2021.

Geachte aanwezigen en alle kijkers en luisteraars,

Bij de presentatie van het coalitieakkoord in 2018 heeft de VVD het een ambitieus akkoord genoemd en was vooral in afwachting van de financiële onderbouwing. 

En bij de eerste begroting in deze bestuursperiode constateerde de VVD dat de voorliggende plannen zonder enige financiële onderbouwing in de begroting gereserveerd werden. Ook stelden wij dat we op de jeugdzorg flinke tekorten zouden zien en ons zorgen maakten hoe we dit konden betalen.

Het is inmiddels een rode draad geworden in het financiële plaatje van dit College. Bij het vaststellen van begrotingen in november wordt er mooi weer gespeeld en is er ogenschijnlijk niets aan de hand en in januari volgt er steevast een brandbrief waar de daadwerkelijke situatie steeds opnieuw verslechterd.

Als maatregel is er “schoon begroten” geïntroduceerd, worden de dividenden van de stadsverwarming zonder blikken of blozen opgeslokt in de begroting zonder dat er sprake is van specifieke besteding, zijn de reserves grotendeels uitgeput dan wel opgeheven of wordt er “gerekend” met geld uit Den Haag waar absoluut geen toezeggingen voor gedaan zijn.

Als klap op de vuurpijl laat dit College, tegen haar eigen coalitieakkoord in, de schuldenlast van Purmerend in 3 jaar tijd groeien van 270 miljoen naar circa 400 miljoen euro, een stijging van ruim 45%!

En uiteraard is dat niet zonder risico’s, de rente staat immers historisch laag en een, niet ondenkbare, stijging van de rente kan enorme gevolgen hebben en tot serieuze structurele tekorten leiden.

Wij voelen ons echter in deze een roepende in de woestijn, deze raad ziet immers ook niet de ernst van de situatie en stemt steevast in met alle voorstellen van het college. De nieuwe raad en college die vanaf volgend jaar hun opwachting maken wensen wij dan ook nu al veel succes toe om de schade te herstellen.

Dan maar snel naar de toekomst voorzitter:De VVD heeft er zin in! We moeten hard aan de slag, maar wij kunnen dat! We hebben zin in de samenwerking, na de aanstaande verkiezingen in november zal er vanaf volgend jaar een nieuwe raad zitten met Purmerendse en Beemster raadsleden, die samenwerking, die inspireert ons. 

Daarom hebben we ons verkiezingsprogramma ook “Samen Sterker Verder” genoemd! Samen werken aan een mooie gemeente, een gemeente waar we nog steeds bouwen. Nieuwe woningen voor starters op de woningmarkt zijn zeer schaars en kostbaar en de betaalbaarheid tussen huren en kopen is diffuus daarom blijven wij voorstander van het realiseren van sociale/betaalbare koop, een topprioriteit voor de VVD.

En laten we nou allemaal nog eens goed kijken naar onze hoogbouw plannen voor in de kom A7, daar kan het echt en zou het voor een serieuze verlichting van de woondruk kunnen zorgen. Maar geen hoogbouw in de Beemster, de Beemster houden we groen.   

Wij kijken uit naar een gemeente waar wij van de VVD strijden voor goede Jeugdzorg; dus niet alleen roepen dat er te weinig compensatie is maar inzichtelijk krijgen waar de pijnpunten liggen en een plan van aanpak hebben om die pijnpunten te adresseren.

Voorzitter, als we echt van het gas af willen in Purmerend laten we dan kijken hoe we zo snel mogelijk bij de stadverwarming de gaskraan kunnen dichtdraaien. Immers wordt er voor de ruim 26.000 klanten van de Stadsverwarming nog steeds voor zo’n 30% op gas gestookt! Het is toch doodzonde dat we al die miljoenen belastinggeld gebruiken om slechts een handjevol huishoudens van het gas af te krijgen in proeftuin aardgasvrij zonder dat we daar maar dan ook iets van leren!

Voorzitter, om af te ronden:

De VVD Beemster en Purmerend hebben gemeend om nog eenmaal aandacht te vragen voor een transparante voorstelling van de financiële positie en doen dit middels een motie. Wij vinden dat je geen geld in de kadernota kan zetten met een natte vinger. Dit college moet een eerlijk beeld schetsen van de situatie, altijd..

Mijnheer de voorzitter, zoals gebruikelijk wil ik nog graag alle medewerkers van de organisatie bedanken die ons werk mogelijk maken. Tot zover.

Jan Peter Dompeling

Fractievoorzitter VVD Purmerend

17 mei 2021