Miljoenen naar P3

Het is eigenlijk niet voor te stellen: we hebben een flink begrotingstekort, de jeugdzorg komt miljoenen te kort en het college van Purmerend wil meer dan drie miljoen euro uitgeven aan de verbouwing van P3. En dat niet alleen: de architect van het huidige gebouw is niet meegenomen in het herontwerpproces. Die architect heeft auteursrecht op het ontwerp en dat kan nog flink in de papieren (en dus euro’s!) gaan lopen. Lees wat commissielid Valérie Hagen hierover zei in de commissievergadering van afgelopen donderdag.

Commissielid Valérie Hagen: “we gaan nu een schets bespreken van een architect/ontwerper waar het auteursrecht van een andere architect op ligt. En als de architect het niet wilt, dan komt het er niet. Ik hoorde de inspreker zojuist zeggen dat een gang naar de rechtbank niet geschuwd wordt. Dus we hebben geen flauw idee wat de gevolgen zijn!

Architect en auteursrecht

Allereerst vinden we dat vanwege het auteursrecht en architectenrecht is dit op z’n zachtst gezegd niet chique dat de huidige architect niet is betrokken en -zoals hij ons zelf zojuist tijdens het inspreken heeft verteld- zelfs het idee heeft dat hij is benadeeld. Dat is zorgelijk, want het auteursrecht geldt op exterieur én interieur en op een kort geding zit niemand te wachten. Dat kost alleen maar veel geld. Straks kunnen we P3 behangen met papieren van de processen!

Daarnaast is het voor een college dat ‘communicatie’ en ‘van buiten naar binnen werken’ hoog op de agenda heeft staan, opmerkelijk te noemen. Omdat de huidige architect niet is meegenomen, betekent dat wel iets. Ik heb de architect uitgebreid gesproken op basis van zijn eerdere schrijven aan ons als raad en hij heeft me meegenomen in het ontwerp. Ik was verrast hoe ver doordacht dit is. Wisten jullie bijvoorbeeld dat de kwaliteit van de akoestiek doorloopt tot in de fundering? Zo voorkomen we dat er geluidsoverlast tussen de zalen is. Dat geldt ook voor de oefenruimtes op de eerste verdieping.

Als een andere architect of ontwerper hiermee aan de slag gaat, die hier geen weet van heeft, lopen we dan niet het risico dat er straks een gebouw staat wat akoestisch niet voldoende is?

Kortom: het proces is niet chique en daarnaast hoogstonverstandig doorlopen. Straks hebben we een kort geding aan onze broek óf een zwembadsituatie waarbij het een schip van bijleggen wordt omdat het niet goed gebeurt omdat de ontwerpers van het ontwerp wat nu voorligt niet eens contact hebben gehad met de oorspronkelijke architect.

Muziekschool

Raadslid Manja van der Weit heeft vragen gesteld over Muziekschool Waterland en hoe die zich verhoudt tot andere muziekscholen, zoals Muziekschool Van Ingen? Waarom mag de éne muziekschool wél meedenken en de andere niet? De een is niet beter of meer dan de andere. Het voelt een beetje als voortrekken. Muziekschool Waterland bestaat uit twee onderdelen: een gesubsidieerd onderdeel waar muzieklessen op scholen worden gegeven én een ZZP-collectief waar muziekdocenten (als ZZP’er dus) muzieklessen aanbieden. Die laatste groep, díe gaat straks gebruik maken van de muzieklokalen in P3. Bouwen we dan niet gewoon muzieklokalen voor een beperkt ZZP-collectief? Waarin verschillen de muziekscholen dan onderling?

Miljoenen!

We horen dit niet nu te besluiten, terwijl we een begrotingstekort hebben en er enorme tekorten zijn bij de jeugdzorg. Dat hoort besproken te worden bij de kadernota. Daar maken we dit soort grote financiële afwegingen. Dat heeft de raad al eerder besloten bij het verzoek om miljoenen extra voor de huisvesting van het onderwijs. Aangezien we dat in raadsmeerderheid hebben besloten in februari, gaan wij ervan uit dat dat ook geldt voor deze miljoeneninjectie.” 


Bekijk de commissievergadering van donderdag 15 april terug.