Algemene beschouwingen begroting 2021-2024

2020 is door het coronavirus een jaar om gauw te vergeten, maar waarschijnlijk een enorme nasleep zal hebben. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de inwoners en ondernemers. Daarom is het zo belangrijk dat er een goed functionerend college aanwezig is.

Als VVD-fractie doen wij dagelijks ons uiterste best om positief kritisch oppositie te voeren, maar dit college en deze coalitie spelen hierbij echt met ons uithoudingsvermogen. Slechte communicatie richting de gemeenteraad, geen realistische financiële grip op de werkelijkheid, een ontspoorde jeugdzorg, een 30-30-40 spelregel opleggen voor woningbouw waar het college zelf de regels hier en daar niet zo letterlijk neemt!

Laten we starten met de ontwikkeling van onze stad. We zien uit naar de ontwikkeling van woningbouw op de locatie van Post NL. En ook zitten we met smart te wachten op het bestemmingsplan voor het hotel in de kom A7. Beide trajecten die al ruim in de vorige bestuursperiode een aanvang hebben gehad. Ook hopen we dat volgend jaar de beloofde tijdelijke woningen bij de McDonalds eindelijk worden opgeleverd. Bij al deze projecten hadden de heipalen natuurlijk al lang in de grond moeten zitten. 

Binnen de commissie samenleving hebben we veel aandacht voor de Jeugdzorg. De VVD trekt zonder probleem de portemonnee voor onze toekomstige generatie. Maar dit college moet na jaren van financiële tegenvallers de begroting wel structureel aanpassen en intensiever met de raad in gesprek gaan over dit belangrijke onderwerp. Nu wordt tegenvaller op tegenvaller gestapeld en staat de jeugdzorg steeds op een negatieve manier in de schijnwerpers: dit moet anders en dit draait volledig om daadkrachtig bestuur.

Daarnaast speelt de wens van dit college om de komende jaren miljoenen uit te gaan geven voor huisvesting van inwoners met een verslaving en/of andere problemen. De VVD is tegen zo’n woonplek in Purmerend en wil met de juiste zorg in de wijken voor deze mensen zorgen en problemen voor omwonenden voorkomen. Het kost moeite om zoveel geld uit te geven voor een kleine groep mensen die niets meer van hun leven willen maken, maar die plicht is er wel. Maar al deze mensen op 1 plek laten wonen is in onze ogen de slechtste oplossing.

De VVD maakt zich grote zorgen over het ontbreken van financiële expertise binnen dit college. In begrotingen wordt geschoven met miljoenen en het lijkt steeds alsof Purmerend er financieel prima voorstaat, maar dat is niet zo moeilijk als grote tegenvallers uit de begrotingen worden weggelaten. Dit college heeft tekorten in de jeugdzorg ook weer niet in de voorliggende begroting verwerkt en is niet bereid dit te repareren. Ook andere tegenvallers wil het college pas in 2021 bespreken. Onze vraag is dan: wat is dan de waarde van deze begroting, waarom stellen we die vast als deze incompleet is?

Het geld in deze stad is zo goed als op. Dit college teert op financiële resultaten uit grondopbrengsten voor woningbouw en bedrijvigheid, maar dat is een zeer riskant financieringsmodel. Het coronavirus zorgt overal voor vertraging of stilstand en bij vertragingen in woningbouw of tegenvallers bij grondopbrengsten gaat Purmerend dikke rode cijfers schrijven. Daar moet je rekening mee houden en ons college doet precies het tegenovergestelde. De extra uitgaven vliegen ons om de oren: een miljoenenplan voor bomen, een parkeergarage, het verplaatsen van de milieustraat, het prestigeproject aardgasvrij, nog een extra multifunctionele sporthal en een onderzoek naar haalbaarheid van een buitenzwembad en we vrezen voor het plan voor de Kom A7 waarbij de gemeente het verwaarloosde groen wil gaan onderhouden. Het is te veel van het goede en de VVD wil een pas op de plaats: wat heeft echt de hoogste prioriteit en kunnen we de kosten daarvoor structureel dragen?

De VVD is overigens nog steeds groot voorstander van betaalbare woningbouw in de kom A7, naast het hotel.

2021 zal naast het opkrabbelen uit coronatijd bestaan uit de laatste voorbereidingen voor de fusie met de Beemster. Belastingen en regelgeving moeten worden aangepast. Sommige lasten zullen stijgen en anderen zullen dalen als gevolg van deze fusie. De VVD kijkt goed naar het uiteindelijke totaalplaatje: deze moeten we straks goed aan iedereen kunnen uitleggen. Ons jaarlijkse voorstel om de hondenbelasting af te schaffen gaat het wederom niet redden: de middeleeuwse hondenbelasting zal daarom ook in de Beemster ingevoerd gaan worden.

Onbegrijpelijk!

Wij heten alle Beemsterlingen van harte welkom in onze nieuwe gemeente en hebben alle vertrouwen in een gemeenschappelijke toekomst!

Hopelijk hebben we in november volgend jaar coronavrije verkiezingen en ziet de wereld er weer wat mooier uit voor ons allemaal! Een mooie verkiezingsuitslag voor de VVD zal daar zeker aan bijdragen!

Mijnheer de voorzitter, zoals gebruikelijk wil ik nog graag alle medewerkers van de organisatie bedanken die ons werk mogelijk maken. Maar bovendien een dank uitspreken voor al die mensen die eraan bijdragen om onze gemeente draaiende te houden zoals:

  • het zorgpersoneel
  • boa’s, politie, brandweer en alle andere mensen die zich blijven inzetten voor een veilig en gezond Purmerend
  • voor de ondernemers die in mogelijkheden en kansen denken
  • winkelpersoneel die in al onze behoeftes blijven voorzien
  • en alle andere doeners, die dagelijks hard werken om onze stad daadkrachtig door deze crisis te loodsen.

Jan Peter Dompeling
Fractievoorzitter VVD Purmerend