Maak van jeugdzorg topprioriteit!

De VVD Purmerend maakt zich zorgen over de jeugdzorg, niet enkel over de enorme kostenstijging maar vooral over de opnamestops en het uitblijven van stevige maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. Er moet nu echt eerst een objectief en onafhankelijk onderzoek komen en daarna moeten we vol inzetten op een structurele oplossing. Maak Jeugdzorg onze topprioriteit! De Raad zegt wel dat geen kind buiten de boot mag vallen maar handelen we ook zo?

Manja van der Weit van de VVD Purmerend licht deze hartenkreet toe: ‘We maken ons al geruime tijd zorgen over de Jeugdzorg. En dan niet alleen over de kosten maar vooral over de vraag of we wel voldoende doen.’

Manja: ‘Er zijn de laatste tijd veel signalen die ons zorgen baren. Zo kregen we enkele weken geleden van Wethouder Van Meekeren te horen dat er ook in Purmerend sprake is van opnamestops. En nu vernamen we recent dat er, naast de 1,9 miljoen waar we al van wisten, nog eens 2 tot 3 miljoen per jaar extra geld bij moet. Het lijkt niet op te houden! Daarbij komt nu ook het Zaanse rekenkameronderzoek. Zij trekken een duidelijke en glasharde conclusie, namelijk dat het college daar zelf de kosten liet ontsporen. Aangezien wij nagenoeg alles samen met Zaanstad doen, waarom zou dan diezelfde conclusie niet ook voor ons gelden?

Wat wij afgelopen week tijdens een informatiesessie voor raadsleden vernamen, versterkt in ieder geval die indruk. Want daar werd duidelijk dat de wethouder wel weet dat er een stijging in kosten en aantallen is maar niet waardoor die wordt veroorzaakt. Maar juist die informatie is essentieel. Als je niet weet waarom iets stijgt, wat de oorzaak daarvan is, hoe kun je dan bepalen wat je ertegen kunt doen? Dat moet dan toch onderzocht worden?

Maar ik nog het meest schokkend vond, was het antwoord op mijn vraag of er budget is om echt goed aan de slag te gaan met de bedachte maatregelen. Dat blijkt er dus niet te zijn. Het college wil de kwaliteit van de zorg verbeteren en de kostenstijging dempen door meer in te zetten op preventie. Dat lijkt ons een heel goed idee. Maar daarvoor zijn dus geen middelen beschikbaar gesteld! We bedenken een plan maar zetten er geen capaciteit op? Hoe lossen we dit dan ooit op?’

Zijn we in controle?

Manja: ‘Ik weet het niet. Ik hoop van harte van wel maar ik verneem veel zorgwekkende signalen. Om die reden hadden wij in januari van dit jaar al een motie ingediend voor een onafhankelijk en objectief onderzoek. Niet om iemand ‘af te fikken’ of ‘neer te halen’ maar gewoon om van te leren. Wellicht komt uit dat onderzoek dat we alles al perfect doen. Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar ik denk niet dat dat het geval is. Want dit probleem speelt bij nagenoeg iedere gemeente. Dus wees nu gewoon transparant, wees niet bang dat er uit komt dat we iets niet goed doen, daar kunnen we enkel maar van leren. En stop met enkel maar wijzen en hopen op extra geld uit Den Haag. Want stel nu dat daar geen extra geld vandaan komt? Doen we dan maar niets? We moeten zelf de oplossing bedenken en daar vol op inzetten!’

Oplossing

Willen we een structurele oplossing en dat betekent dat daar voldoende middelen voor moeten worden ingezet! Enkel als we nu hier vol op inzetten kunnen we opnamestops en kinderen op wachtlijsten voorkomen. En ja, dan gaan de kosten voor de baat uit. Maar dat nemen wij voor lief. Mits er een goed, onafhankelijke en objectief onderzoek ligt en een concreet plan van aanpak voor een structurele oplossing. Dat moet er nu echt komen! Dan zijn wij bereid om de middelen hiervoor vrij te maken! Dan maar geen bomenplan, parkeergarage of verhuizing van de milieustraat. Eerst de zorg voor de kinderen op orde!

We roepen de raad dan ook op om samen met ons, de Jeugdzorg topprioriteit te maken!
Zet cookies aan om de video te tonen.