Commissie Samenleving over De Woonplek - onze inbreng

Lees (en bekijk!) de inbreng van raadslid Manja van der Weit tijdens de commissie Samenleving van woensdag 5 februari 2020.

Voorzitter, voordat ik aan het inhoudelijk verhaal begin wil ik iets opmerken. Ik vind het jammer dat, door de wijze waarop dit geheel nu is ingestoken, belangrijke vragen ondergesneeuwd lijken te raken. Je zou haast denken dat het een vooropgezet plannetje is, een tactiek. Je brengt twee ideeën naar voren waarvan je weet dat die beiden op weerstand gaan stuiten. Doordat dan het meest spraakmakende deel alle aandacht krijgt, fiets als het ware het iets minder spraakmakende idee er wel doorheen. Het spraakmakende stuk leidt als het ware de aandacht van het andere deel af.

Het lijkt er op dat dat hier ook gebeurt. Want als soort van automatische reactie zegt haast iedereen: ‘Nou ja, als er dan toch iets van een opvanglocatie moet komen, prima. Maar niet hier.’ Dus de discussie spitst zich toe op de locatie. Maar daarmee wordt de vraag of het wel echt zo een goed idee is om de opvang te regelen op de manier zoals het college nu wil, overgeslagen. Dus de vraag of het slim is om een hele groep mensen met enorme problemen bij elkaar zetten en of het wel rechtvaardig is om hier zo enorm veel geld aan uit te geven, raakt zo ondergesneeuwd!

Voorzitter, voordat de VVD dergelijke belangrijke vragen beantwoordt, wegen wij alles goed tegen elkaar af. Daarvoor moet je allereerst volledig geïnformeerd zijn. Voorzitter, dat zijn we niet, niemand hier. Uit het feit dat er zo veel vragen worden gesteld, blijkt dat al.

Vervolgens gaan we die informatie wegen, voorzitter. Wat zien we als positief aan een voorstel en wat niet? Zo ook hier. In het voor schaaltje zit, dat je er een groep mensen met zware problemen mee helpt. Maar tegelijkertijd is dat maar een heel klein groepje. Dus dit is geen dikke plus. Ook in het voor schaaltje ligt dat er minder overlast zal zijn en dat de hulpverleners hierdoor makkelijker hun werk kunnen doen. Maar daar staat dan weer tegenover dat het enkel dat gaat over de overlast is die dat ene kleine groepje mensen veroorzaakt. En zelfs dat nog niet eens, want er is geen garantie dat zij geen overlast meer veroorzaken. En als wij dan kijken naar alle voors en tegens, dan slaat de weegschaal ruimschoots door naar een kant.

Een paar voorbeelden van wat er dan in het tegen bakje lag:

  1. Wij vinden het geen goed idee om een grote groep mensen bij elkaar zetten. Mensen met een zeer verschillende achtergrond, met zeer verschillende vormen van problematiek. Het is vragen om problemen. En als we nu zeker zouden weten dat dit in de praktijk goed werkt. Maar deze opvang is uniek in zijn soort, een locatie zoals ze hier willen met uiteenlopende zware casussen, is er nog nergens in het land…Dat is een experiment waar wij van de VVD niet aan willen meewerken!

  2. Het argument dat het college geeft, namelijk dat de huidige vorm van opvang niet optimaal is, vinden wij geen goede reden. Wij menen dat de wijze zoals de hulp nu geregeld is, door de mensen over diverse locaties te verspreiden, prima is. Ook als dat betekent dat de verslaafde dan niet in de buurt van zijn eigen netwerk zit. Of dat ze niet in de buurt van voorzieningen zitten. Misschien niet optimaal. Maar soms is ‘niet optimaal’ goed genoeg. Want voorzitter, ik kan u meer zaken melden die in Purmerend niet optimaal zijn geregeld.
  3. De kosten. Nog zo een ‘tegen’reden. Voor ons ook een zware! Want we weten we nog niet wat dit geheel ons gaat kosten. Dat het in ieder geval ruim 6 ton is, is duidelijk. Let wel, die 6 ton is wel extra geld! Het is naast het geld wat we momenteel al uitgeven aan deze doelgroep! Dergelijke enorme bedragen willen wij niet uitgeven aan een hele kleine groep.
  4. Zelfs met zo’n opvang zal er overlast blijven, er zullen verwarde personen in Purmerend rondlopen en er zal criminaliteit en dakloosheid zijn. Je kunt namelijk mensen niet dwingen. Dus als er ergens een verslaafde of psychisch verward persoon in een woonwijk zit die niet naar deze locatie wil? Dan blijft die daar simpelweg zitten. En er is ook geen garantie dat de bewoners van de opvang zelf nooit meer de fout in gaan. Het zijn drugsgebruikers en die drugs moet natuurlijk wel ergens van worden betaald.

Nogmaals, we zien ook de voors, maar er zijn wat ons betreft veel meer tegens.

Steek daar je kop niet voor in het zand. Vertel het eerlijke verhaal!

En voorzitter, dat is gelijk mijn bruggetje naar de voorgestelde locatie.

De locatie vinden bij enorm slecht gekozen. Wij verwachten dat de overlast in de buurt aanzienlijk zal zijn. Je zet extreme gevallen bij elkaar in een gebouw. En dat trekt aan. Dat schrijft het college zelf ook in het stuk: groepsvorming. Lotgenoten zoeken elkaar op.

Vaststaat dat er in de directe omgeving van de locatie gedeald zal worden. Nu is het natuurlijk zo dat dat er ook al in Purmerend wordt gedeald. Maar nu centraliseer je dat allemaal op een geschikte locatie, een stadspark! Dus in plaats dat er sporadisch ergens in de stad een dealer is, komt dat nu allemaal samen. En daar kun je dan ook nog eens niet keihard tegen optreden. Dat zou ook raar zijn, want er mag in de locatie van de gemeente drugs worden gebruikt. Dus logisch dat dan de politie ook niet hard optreedt.

Dat dit ook de werkelijkheid is, staat ook duidelijk in het stuk van dinsdag in het NHD. Daar zegt de wijkagent over de locatie in Hoorn, overigens een veel minder zware locatie dan ze hier willen!. Hij zegt dat er inderdaad dealers in de buurt zijn. ‘dat is nu eenmaal zo met deze doelgroep en daar handhaven we niet keihard op’., aldus de wijkagent.

Als je dit zo leest in dat artikel, iets wat wij ook bij een eerder werkbezoek aan de locatie in Hoorn precies zo hebben gehoord, dan verbazen wij ons echt enorm over de antwoorden van het college op de vragen die ik heb gesteld.

Wij hebben gevraagd:

Drugsgebruik wordt gedoogd. De bewoners zullen vermoedelijk hun drugs nabij de locatie laten afleveren. En het kan een aanzuigende werking hebben. Wat vindt het college daarvan?

Waarop het college antwoordde:

Het college heeft dit vermoeden niet. Er worden hierover afspraken gemaakt met de bewoners.

Het college heeft dit vermoeden niet?.... huh… serieus?? Dan vraag ik me oprecht af. Is er nu wel echt gesproken met anderen? Of is daarbij enkel maar gezocht naar het positieve verhaal, hoort men enkel wil men wil horen? ? Want, voorzitter ik wijs nogmaals op het stuk in de krant, op de praktijk, op alle informatie op internet. Zowel de politieagent als iemand die dicht bij de locatie in Hoorn woont, schetsen een veel genuanceerder beeld. Het eerlijke verhaal: dat er wel degelijk overlast is bij een dergelijke locatie! De buurvrouw zegt: er wordt gedeald voor de deur en er liggen bierblikken in de tuin. Maar aangifte doen, dat doet ze niet want dat heeft toch geen zin.’

En zo werkt het in de werkelijkheid! En dan kun je later wel zeggen: de overlast neemt af. Want minder aangiftes. Nee, niks! Er wordt enkel een vertekend beeld gecreëerd.

En waarom perse nabij voorzieningen? Er wordt wel steeds gezegd dat deze groep ‘gebaat is bij voorzieningen op loopafstand’. Maar ‘gebaat zijn bij’ is iets anders dan dat het echt noodzakelijk is. En waarom zijn ze er dan ‘bij gebaat?’ Daarover zegt het college: ‘dat voor de effectiviteit van de zorg het belangrijk is dat mensen blijven deelnemen aan de samenleving’. Oke, maar waarom zou dat niet kunnen vanaf een locatie aan de rand van de stad? Deze doelgroep heeft de hele dag de tijd. Ze kunnen dus best even iets verder lopen. Of zet er een paar fietsen neer. Of laat 2 x per dag een busje rijden... Dus hoe noodzakelijk is het nu echt? Kortom, het is een diepe wens van de doelgroep. Maar het is absoluut geen noodzaak.

Voorzitter, ik rond af. Wij vinden het niet uit te leggen dat we voor een kleine groep chronisch verslaafden, per jaar meer dan een half miljoen extra gaan uitgeven, dat we die met voorrang een woning geven zonder van ze te verlangen dat ze van de drugs afblijven. Terwijl jongeren jaren op wachtlijsten staan.

Sterker nog, we gedogen drugsgebruik en creëren een onveilige situatie door die gebruikers, die nu eenmaal dealers aantrekken, in het hart van de stad zetten. Tussen de drukte van Reuring, bij de dierenartspraktijk waar tot laat in de nacht iemand werkt, het zwembad, kinderdagverblijf, de skatebaan, de speeltuin, de kinderboerderij en de woonwijken.

Allemaal tegens in onze weegschaal. De VVD heeft alles afgewogen en, ondanks dat er natuurlijk ook goede kanten aan het verhaal zitten, zijn wij tegen.

Zet cookies aan om de video te tonen.