Bouw betaalbare appartementen in Kom A7

Het college van B&W in Purmerend heeft de knoop doorgehakt: Van der Valk krijgt toestemming om een hotel te bouwen naast de snelweg A7, bij oprit Purmerend-Zuid aan de kant van Neck. 

De discussie over dit hotelproject is al sinds 2016 gaande. De raad besloot toen al groen licht voor deze ontwikkeling te geven, maar tijdens de coalitie-onderhandelingen na de laatste gemeenteraadsverkiezingen dwong D66 af dat er onderzoek gedaan moest worden naar een alternatieve locatie. Weggegooid geld volgens de VVD, want vanaf het eerste moment was duidelijk dat de andere coalitiepartners de huidige locatie prima vonden en ook was duidelijk dat Van der Valk niet voor niets deze locatie had uitgekozen.  Kortom: een onderzoek voor de bühne en daar houden we niet van.

Echter, nu gebeurt er iets bijzonders. Voordat we het bestemmingsplan voor het hotel vaststellen, wordt de gemeenteraad bijna gedwongen om de rest van het groen in de Kom van de snelweg te behouden en dus geen andere ontwikkelingen meer toe te staan. Dit betekent een grote wijziging van beleid: jaren geleden is afgesproken deze A-locatie bij een aantrekkende economie te ontwikkelen. De keuze om dit niet meer te doen is onverstandig en financieel onverantwoord!

Onverstandig is dit besluit omdat dit betekent dat we, nu de economie meezit, geen gewenste ontwikkelingen kunnen realiseren. De VVD ziet enorme kansen voor betaalbare woonruimte, zoals ook in ons verkiezingsprogramma staat! Betaalbare, kleine appartementen voor starters en doorstromers. We kunnen er bijna 500 bouwen, met een flink aandeel sociale huur en betaalbare koop. Waarom kan dit? Omdat de grond in de kom van de gemeente is en we de grond met veel korting kunnen verkopen aan corporaties en ontwikkelaars, onder de juiste voorwaarden (zoals maximale (huur)prijzen voor de woningen). We hebben dus volledig in de hand wat er gebouwd mag worden! Dit is echt een oplossing voor mensen die lange tijd wachten op betaalbare woonruimte. Niet praten, maar doen! Politieke partijen en inwoners die moord en brand schreeuwen om het bouwen van deze betaalbare woningen, moeten nu dus kleur bekennen.

Vanuit financieel opzicht is de keuze om geen andere ontwikkelingen toe te staan volledig onverantwoord. Het huidige groen wordt niet onderhouden en kost de gemeente dus geen geld. Deze coalitie wil echter een ‘natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter’ gaan maken van het verwaarloosde groen. Heeft u enig idee hoeveel geld dat kost? De gemeente Purmerend moet de komende jaren miljoenen bezuinigen, maar dit soort voorstellen en extra uitgaven blijven maar komen. De VVD wil geen extra bos gaan onderhouden, maar zorgen voor betaalbare woonruimte. Door hoogbouw blijft er voldoende ruimte over voor een groene omgeving. De verkoop van de grond levert een geringe opbrengst op en de toekomstige bewoners betalen OZB om het onderhoud van hun omgeving te betalen, net zoals elke andere inwoner van onze stad.

De VVD wil de Kom A7 dus wel gaan ontwikkelen!

We hebben het Purmerends Architecten Collectief gevraagd ons idee in beeld vast te leggen, want ze naar onze mening prachtig heeft gedaan. De vraag die de raad nu moet beantwoorden is als volgt: gaan we een stuk groen wat al voor een deel verdwijnt voor de bouw van het hotel, koste wat kost in stand houden (puur en alleen om een instabiele politieke samenwerking in stand te houden) en voor veel geld onderhouden, of pakken we nu het gehele gebied zorgvuldig aan waarbij we betaalbare woonruimte creëren in het groen en vele Purmerenders blij kunnen maken? Wij weten het wel!

De VVD zal de eerstvolgende raadsvergadering een initiatiefvoorstel indienen om de plannen voor woningbouw verder uit te werken en zal tegen het voorstel stemmen om van het verwaarloosde groen in de Kom een duur groen hobby project te maken.


Lees meer over ons voorstel