VVD Purmerend: Brantjesoever beste locatie voor parkeergarage binnenstad

In februari 2018 heeft de Purmerendse gemeenteraad een amendement van VVD, D66 en CDA aangenomen waarin het college werd opgedragen een onderzoek te doen naar de kosten van het bouwen van een parkeergarage voor de Purmerendse binnenstad. Het amendement vraagt specifiek om daarbij bepaalde locaties mee te nemen, zoals de locatie Brantjesoever (gebied tegenover het stadhuis).

De VVD is teleurgesteld over het feit dat er tot nu toe nog maar zeer weinig met het amendement is gedaan. Tijdens een presentatie aan de gemeenteraad in oktober is aangegeven dat het bouwen van een garage ongeveer 5 miljoen euro kost. Maar elke vorm van onderbouwing of onderzoek ontbrak daarbij. De daadwerkelijke onderzoeken moeten dus nog worden gedaan, maar tot verbazing van de VVD heeft het college de commissie stedelijke ontwikkeling en beheer een plan voorgelegd waarin bij voorbaat de mogelijkheid van een parkeergarage op de locatie Brantjesoever wordt uitgesloten.

Het college wil een bouwplan voor Brantjesoever dat jaren op de plank heeft gelegen er nu met grote vaart doorheen drukken. De VVD wil ook graag inzetten op woningbouw, maar maakt zich ernstige zorgen over het ontbreken van andere geschikte locaties voor een flinke parkeergarage. Woordvoerder Bart van Elden: "wij willen graag dat het college met ontwikkelaar HSB in gesprek gaat om de mogelijkheden van de bouw van een parkeergarage op de locatie Brantjesoever te bespreken. Het woningbouwproject zal daardoor enige vertraging oplopen, maar wij zijn er van overtuigd dat in goed overleg binnen afzienbare tijd zowel woningbouw als een parkeergarage gerealiseerd kunnen worden."

Zowel uit het coalitieakkoord als uit de begrotingsbehandeling van vorige week blijkt dat een meerderheid van de raad bereid is de portemonnee te trekken om de bouw van een parkeergarage mogelijk te maken. Voor HSB kan het dus lucratief zijn om niet alleen in te zetten op woningbouw, maar ook de parkeergarage zelf te ontwikkelen.

Met het oog op toekomstige woningbouw op het golfterrein en in de bocht bij de Verzetslaan, is het creëren van parkeerruimte voor automobilisten bij de binnenstad een must. Dit zijn immers Purmerendse locaties die wat verder van de binnenstad af liggen. Nieuwe bewoners zullen logischerwijs regelmatig de auto zullen gebruiken voor hun binnenstadbezoek. Om verkeer op de binnenstadring te beperken, is het daarom slim om de parkeergarage niet aan de ring, maar langs de Purmersteenweg te realiseren. Bart van Elden: "bij Brantjesoever hoeft een oprit naar een garage geen fietspad te kruisen. De verkeerssituatie is overzichtelijk en er is een flinke oppervlakte beschikbaar. Met 2 lagen onder de grond kunnen we een grote garage bouwen om in één klap de parkeerbehoefte voor de binnenstad op te lossen."

Het terrein Brantjesoever is voor ongeveer de helft eigendom van de gemeente Purmerend. Het college wil haar aandeel zo snel mogelijk verkopen aan HSB. De VVD maakt zich er hard voor dat er eerst een goed onderzoek komt naar de mogelijkheden van een parkeergarage en wil de verkoop van de grond dus voorlopig tegenhouden. Bart van Elden: "Wethouder Tijmstra lijkt echter doof te zijn voor onze wensen en ideeën. Wij denken dat ze echt een cruciale fout begaat door deze grondtransactie nu door te zetten. Het parkeerprobleem moet worden opgelost en het is voor de VVD Purmerend onbegrijpelijk dat de beste locatie op voorhand wordt doorgestreept".