Reactie uit de fractie: geen file milieustraat

Er is een toename van bezoekers bij de milieustraat en dat brengt een aantal gevolgen met zich mee.


Deze maand is door het college een investeringskrediet aangekondigd voor een extra perscontainer. Die perscontainer is nodig voor meer opslagcapaciteit van restafval. De VVD constateert dat er door de bezoekerstoename ook vaak files staan voor de milieustraat. Wij hebben daarom het college gevraagd om bij het investeringskrediet voor de milieustraat direct de verruiming van de openingstijden mee te nemen. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe beter. Maar dan moet het scheiden van afval wel zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Met zo min mogelijk files. Dit is een goed moment om de openingstijden van de milieustraat onder de loep te nemen en te verruimen.