Reactie uit de fractie: Niet stuurloos te werk gaan

De gemeente hanteert een nieuwe werkwijze waarbij resultaatgericht werken het uitgangspunt is. Dat vinden we goed. Maar er ontstaat een spanningsveld.

In beleidsvoorstellen ontbreekt het sinds de nieuwe werkwijze vaak aan een duidelijk en concreet doel. Het is duidelijk wat we gaan doen, maar niet wat met al die acties dan uiteindelijk willen bereiken. De ‘stip op de horizon’ mist. Zonder doel kan de gemeenteraad niet controleren of dat wat we doen ook goed is. Geven we ons geld (en dat zijn miljoenen euro’s!) uit op de juiste manier? Stuurloos te werk gaan werkt niet, we hebben een richting nodig. Daarom komt de VVD met een voorstel voor een werkgroep in de gemeenteraad om dit spanningsveld te bespreken. We willen een manier vinden om resultaatgericht en doelgericht te werken.


Reactie uit de fractie verschijnt iedere maand in Het Purmerends Nieuwsblad.