Thema-avond Economische visie Waterland Zaanstreek

We houden een thema-avond Economische visie Waterland Zaanstreek op woensdag 26 september 2018 in het Partycentrum Concordia, Koemarkt 45, Purmerend.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Door de gehele regio, als deelregio binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), is op hoofdlijnen de Economische visie Zaanstreek-Waterland vastgesteld. Een visie die nu nader ingevuld moet worden.

De visie zet in op het versterken en uitbouwen van het onderscheidende profiel van Zaanstreek-Waterland als ‘de makers van de MRA’. Dit in combinatie met het benutten van haar sterke landschap en potentie voor interessante verstedelijking voor het aantrekken van talent en het uitbouwen van toerisme en recreatie. De komende maanden wordt deze visie op hoofdlijnen nader ingevuld door het opstellen van een uitwerkingsprogramma.

Met het vaststellen van de economische visie op hoofdlijnen wil de regio invulling geven aan twee belangrijke ambities: meer werkgelegenheid, zowel binnen de deelregio als binnen de gehele MRA en het tenminste handhaven van haar marktaandeel in het Bruto Nationaal Product van de MRA.

Het uitwerkingsprogramma zal zich inzetten op het versterken van het toerisme – ruimte voor bedrijvigheid – scholing en arbeidsmarkt – verduurzaming en energietransitie – aanjagen van innovatie.

Om de raden van input uit de achterban te voorzien, organiseert het Netwerk Purmerend een thema-avond Economische visie Waterland Zaanstreek.

Wij zijn verheugd dat burgemeester D. Bijl van Purmerend, als lid van de MRA, zijn licht over dit onderwerp wil laten schijnen. Daarnaast hebben als co- referenten hun medewerking toegezegd het Statenlid mw. E. Rommel en de heer J. Hagens, betrokken bij het opstellen van de visie.

Momenteel doen wij nog pogingen een spreker uit de Zaanstreek bij de thema-avond te betrekken.

U bent van harte welkom op deze avond!

Met liberale groeten,

Het bestuur van het VVD Netwerk Purmerend.