Nieuw Van der Valk hotel langs snelweg A7 Purmerend

Het college van B&W van Purmerend heeft een overeenkomst gesloten met Van der Valk Hotels voor de bouw van een nieuw hotel in de kom van de A7. Dat is een goede zaak!

De ontwikkeling van dit gebied staat al lang op de agenda. De VVD is vanaf het eerste moment dat er werd gesproken over een hotel enthousiast geweest over de plannen. Het is goed nieuws dat we nu, na vele gesprekken en onderzoeken, deze vervolgstap hebben kunnen zetten.

De komst van een hotel biedt kansen voor onze stad. Van der Valk heft de afgelopen jaren veel geinvesteeerd in haar hotels en de keten heeft hard aan haar imago gewerkt. De keten is populair en dat blijkt overal in Nederland als je ziet hoe druk het er is. Het bruist! Het concern is van plan om in Purmerend een luxe hotel te bouwen met 150 kamers en allerlei andere voorzieningen zoals een casino, zwembad, vergaderzalen, sportfaciliteiten en een heuse skybar. Daar kun je toch niet tegen zijn?

De VVD is echter niet doof voor het geluid van de tegenstanders die vinden dat het huidige groen in de Kom A7 koste wat kost moet blijven en dat er hier dus geen enkele ontwikkeling mogelijk is. Ze hebben zich succesvol verenigd, het groen een naam gegeven en gaan er vol voor om dit hotel tegen te houden. Wij zouden die uitkomst echter ernstig hebben betreurd. Wij hebben wel geluisterd, maar zijn het niet eens met elkaar. En dat is vaak een lastige boodschap.

Want deze ontwikkeling zorgt voor werkgelegenheid en het is een aanvullende voorziening op de bestaande in onze stad, met goede slaapplaatsen. Dit hotel trekt zoveel mensen, dat het een impuls zal geven aan onze binnenstad. Zowel voor winkeliers als andere horeca-ondernemers.

Een skybar is uniek voor de stad, met prachtige uitzichten. Daarmee wordt het hotel ook interessant voor Purmerenders zelf! Een mooi hotel langs de snelweg zorgt voor herkenbaarheid van Purmerend en is daarmee goed voor onze city marketing. Ook dit hotel zet Purmerend op de kaart. De grond in de Kom A7 staat al jaren in de etalage om te ontwikkelen. Door de economische recessie komt het ontwikkelen nu eindelijk van de grond. Bij een stad als Purmerend passen stedelijke ontwikkelingen als deze. We offeren soms groen op voor economische ontwikkeling of woningbouw, als we daar voldoende noodzaak voor zien. Maar deze keuze zorgt er ook voor dat er in omliggende gemeenten minder in het groen gebouwd hoeft te worden. Zo blijft Purmerend een stad in het groen: daar verandert een ontwikkelelde Kom niets aan!

Wij willen onze stad niet tekort doen en steunen de hotelplannen volledig. We zijn er blij mee dat een hotelondernemer miljoenen wil investeren omdat hij overtuigd is van de potentie van onze stad. En ook niet oninteressant om te vermelden: de stad verdient veel geld aan deze grondtransactie. Daar kunnen we mooie dingen mee doen voor onze stad. In ons verkiezingsprogramma staan voldoende plannen waarvoor we dit geld graag zouden willen gebruiken. Samen met andere partijen hebben we plannen die enorm veel geld kosten, zoals het gasvrij maken van de stad, het bouwen van grote hoeveelheden betaalbare woningen en het investeren in parkeren en de doorstroming van verkeer door Purmerend.

Uiteindelijk is de opbrengst de spreekwoordelijke kers op de appelmoes.

Wij gaan voor de werkgelegenheid, het uitbreiden van ons voorzieningenniveau en vooral: het leuker en mooier maken van onze stad. Door het pakken van deze kansen wordt het wonen in Purmerend steeds aantrekkelijker!