Nieuwjaarsreceptie en huldiging Hans Krieger

Volgens goed gebruik hield de VVD Purmerend dit jaar weer haar nieuwjaarsreceptie. Net als vorig jaar werd de receptie gehouden in café Lansdael op de Koemarkt. De opkomst was meer dan goed te noemen, dit was mede te danken aan de huldiging van Hans Krieger, waar iedereen van af wist, behalve Hans Krieger zelf.

Meerdere lokale partijen (zoals o.a. Stadspartij, PvdA, AOV en CDA) waren aanwezig. Maar nog opmerkelijker was dat er 4 (oud)burgemeesters, de commissaris van de Koning van Flevoland en 2 staatssecretarissen aanwezig waren.

De avond werd geopend door bestuursvoorzitter Rick Schuerhoff met een speech waarin hij inging op de slagkracht van gemeentebesturen en op mogelijkheden om die te vergroten.

Na Rick was het de beurt aan Jan-Peter Dompeling, onze fractievoorzitter, die de landelijke bestuursvoorzitter van de VVD, Christianne van der Wal introduceerde.

Christianne was  aanwezig om Hans Krieger te huldigen voor zijn lange carrière. Hans Krieger houdt het na deze bestuursperiode voor gezien, hij stopt! Hans is al 42 jaar lid van de VVD en is sinds 1982 (35 jaar!) als raadslid of als wethouder actief geweest in Purmerend. Een ongelofelijke carrière!

Christianne omschreef Hans als een strijder, iemand die zijn mouwen opstroopt en dingen gewoon doet! Hans neemt zijn werk altijd serieus en zelfs in zijn nadagen van zijn roemruchte carrière kan hij toonbaar geëmotioneerd zijn wanneer er in zijn optiek situaties plaatsvinden die het belang van de Purmerender schaden. Hij kan dat gewoon niet over zijn kant laten gaan!

Om de waardering voor al zijn werk vorm te geven reikte Christianne aan Hans de Thorbeckepenning uit met de daarbij behorende oorkonde.

Hans was compleet overdonderd door deze actie en bedankte alle aanwezigen.

Al met al een zeer geslaagde avond en tot volgend jaar!