De VVD bezoekt.... algemene ledenvergadering van sportraad

Eén keer per jaar houdt de Sportraad een Algemene Ledenvergadering waarin het jaarverslag en het financieel verslag worden behandeld en vastgesteld. Na een uitvoerige toelichting door de voorzitter, Rene Voorwerk, werden beide verslagen door de vergadering goedgekeurd.

In zijn toelichting inzake het jaarverslag 2016/2017 werd o.a. stilgestaan bij de onderwerpen NIX18 (het terugdringen van alcohol gebruik bij sportverenigingen), de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie die aankomende september in gebruik genomen gaat worden en een herijking van de sportnota.

De samenstelling van het bestuur werd gewijzigd; aftredend was Cor Zoontjes, hij werd vervangen door Erik van Nieuwkerk. De rest van het bestuur bleef ongewijzigd, mede doordat de aftredende voorzitter, Rene Voorwerk, zich voor een volgende termijn weer beschikbaar stelde.

Na de pauze was het woord aan de heer dr. C. (Cees) Vervoorn. Momenteel is hij als Lector Topsport en Onderwijs werkzaam bij de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast bekleedt hij tal van bestuursfuncties in de sportwereld o.a. als voorzitter werkgroep Topsport van de sportraad Amsterdam. Daarnaast heeft hij een imposante lijst van sportieve prestaties in het verleden, hij heeft o.a. 3 maal meegedaan als zwemmer bij Olympische spelen.

Zijn interactieve verhaal ging met name over hoe belangrijk het is om te bewegen en de effecten daarvan. Door levenslang te bewegen blijven mensen fysiek en psychisch in een veel betere conditie, leven langer en hebben veel minder zorg nodig. Zijn stelling was en is dat niet bewegen niet meer te betalen is. De uitgaven aan de zorg mogen niet langer stijgen, we kunnen het anders niet meer betalen. Naast bewegen is voeding een andere component waardoor de kwaliteit van het leven kan verbeteren en daardoor minder aanspraak hoeven te maken op de zorg. Bij voeding zien we grote verschillen tussen hoog en laag opgeleide mensen en tussen allochtonen en autochtonen. Het blijkt dat hoog opgeleiden en autochtoon het gezondst eten en daardoor langer leven. Aan beide elementen moet hard gewerkt worden willen we de zorg op peil kunnen houden.

Het was een inspirerende presentatie waar sportverenigingen zeker iets mee kunnen! 

De opkomst was helaas wel wat “mager”; naast het bestuur waren er ongeveer 20 afgevaardigden van sportverenigingen en vanuit de politiek was alleen de VVD aanwezig.

Hans Boskemper