VVD stelt vragen over juridische procedures LPG verkoop

In januari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan “Wheermolen 2012” vastgesteld. Tegen dit besluit hebben enige bewoners, waaronder het huidige raadslid Helana Aslander, beroep ingesteld. De bezwaren zijn gekoppeld aan de verkoop van LPG bij het Tamoil tankstation aan het J.F Kennedyplein 30.

De Raad van State heeft onderdelen van dit raadsbesluit in januari 2014 vernietigd. De gemeente had besloten in het bestemmingsplan vooruit te lopen op landelijke regelgeving. De Raad van State vond de landelijke afspraken nog onvoldoende duidelijk en was van mening dat de gemeente niet op deze afspraken vooruit mocht lopen.

De gemeenteraad kreeg de opdracht het bestemmingsplan te herstellen. Tot die tijd bleef het oude bestemmingsplan van kracht.

Daarop besloot de gemeenteraad in april 2015 om niet direct met herstel aan de slag te gaan, maar voorlopig het oude bestemmingsplan van kracht te laten blijven.

Dit besluit om het bestemmingsplan niet te herzien, is ingetrokken op het moment dat helder werd dat de landelijke afspraken wel helder werden en zo goed als zeker op korte termijn van kracht zouden worden. De verkoop van LPG zou dan zonder problemen kunnen (blijven) plaatsvinden. Voor de herziening werd op voorstel van CDA en D66 unaniem door de raad een redelijke termijn gekozen die recht deed aan alle betrokken belangen.

Een ontwerp-besluit van het nieuwe bestemmingsplan hoefde op basis van het raadsbesluit pas ter inzage gelegd te worden top het moment dat de door de minister aangekondigde wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (REVI) in werking zou treden, maar uiterlijk op 31 december 2016. Het herziene bestemmingsplan moest dan voldoen aan de afstandseisen die in het kader van veiligheid in de REVI zijn opgenomen. Het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan is volgens deze afspraak in oktober 2016 ter inzage gelegd.

De gemeenteraad heeft op 2 maart 2017 het aangepaste bestemmingsplan vastgesteld.

De VVD had de hoop dat hiermee rust in dit langlopende dossier zou ontstaan en dat partijen zich zouden neerleggen bij deze duidelijke en langverwachte uitkomst. Tot onze verrassing en teleurstelling heeft raadslid Aslander wederom als privé-persoon beroep aangetekend tegen dit gewijzigde bestemmingsplan.

Vraag 1:

Hoeveel kosten heeft de gemeente gemaakt voor alle bestuurlijke en juridische procedures (bezwaar, beroep, voorlopige voorzieningen) inzake dit dossier? Graag een uitsplitsing maken tussen ambtelijke kosten en kosten voor externe juridische dienstverlening.

Vraag 2:

Wat is uw inschatting van de kosten voor de hoger beroepsprocedure die nu is ingesteld? Wilt u hierbij dezelfde uitsplitsing maken?