De VVD bezoekt: discussieavond Stichting Behoud Waterland

De Stichting Behoud Waterland (SBW) is een organisatie van liefhebbers van de regio Waterland.  De stichting beoogt het landschap, de natuur en het leefklimaat van de regio Waterland te beschermen en te versterken.  Onder de regio wordt verstaan het grondgebied van de gemeenten Zeevang, Edam-Volendam, Beemster, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Purmerend, Waterland en het landelijk deel van stadsdeel Amsterdam-Noord.

Eén van de activiteiten van SBW is het zoeken naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat meer Waterlandse streekproducten worden geproduceerd en gekocht. Het uitgangspunt daarbij is om productie en consumptie van de producten dichter bij elkaar te brengen. Dit is goed voor de boeren, het milieu, de consumenten en de dieren.

De Waterlandse boer kan dan zelf zijn producten verkopen via bijvoorbeeld boerenmarkten of een abonnementssysteem. Zij kunnen daarvoor een goede prijs vragen. Het is ook goed voor het milieu omdat producten niet over grote afstanden vervoerd hoeven te worden en de groot- en detailhandel worden overgeslagen. De consumenten zijn erbij gebaat omdat zij zich beter kunnen informeren over de producten en de kwaliteit daarvan. De producten komen direct vers van de boer. Bovendien steunen ze met de koop van streekproducten de beheerders van het landschap; de boeren bij hen in de buurt.

Hoe nu verder? Een aantal vragen zijn opportuun: hoe zorgen we ervoor dat boeren en verwerkers zich gaan richten op de regionale markt? Hoe stimuleren we consumenten om die producten daadwerkelijk te gaan kopen? Hoe zorgen we ervoor dat de boer er voldoende aan verdient en de consument bereid is daarvoor te betalen? Welke rol spelen de winkelier en supermarkt in dit alles of moeten deze tussenschakels bij voorkeur worden overgeslagen? Over die vragen ging het WaterlandBeraad dat de SBW woensdagavond 19 april organiseerde!

Om de discussie op gang te brengen hielden 4 insprekers een inleiding. De eerste was Jan Splinter. Zijn bedrijf Waterlant’s Weelde in Oosthuizen verkoopt vlees van koeien die in Waterlandse veenweiden gegraasd en geleefd hebben. Het ‘natuurvlees’ is te koop in de winkel en kan ook thuis bezorgd worden. De tweede was Thijs van Banning. Hij noemt zijn winkel Landmarkt in Amsterdam-Noord een ‘overdekte markt met het allerlekkerste vers’ en hecht aan de contacten met de boeren en leveranciers. De derde was Willem Kuiper. Op zijn boerderij Dikshoeve in Ransdorp maakt hij onder andere schapenkaas van de melk van schapen van henzelf en van anderen. De kaas wordt afgezet in de regio, in Amsterdamse speciaalzaken, maar ook daarbuiten. En de vierde was Jasper Groen. Hij is gemeenteraadslid voor GroenLinks in Amsterdam. Hij heeft de raad vorig jaar voorgesteld zich meer te bekommeren om het Waterlandse landschap en Waterlandse streekproducten te gaan kopen.

Na de inleidingen ontstond een levendige discussie waar het niet alleen ging over hoe de voedselketen veranderd zou moeten worden maar ook over het inklinken van de veenlaag door een te lage waterstand waardoor het veen oxideert. Hierdoor komt CO2 vrij. Jaarlijks komt er evenveel CO2 uit Nederlandse veenweiden als uit 2 miljoen personenauto’s. Het verhogen van de waterstand heeft direct invloed op de bedrijfsvoering van de boeren en op welke producten geproduceerd kunnen worden. Hoe dit op termijn gaat veranderen is aan de politiek.

Eén ding werd duidelijk, de boeren moeten zich richten op meer dan één schakel in de voedselketen om zo minder afhankelijk te zijn van de grote “Campina's. Boeren die deze stap al hadden gemaakt boden hun kennis en ervaring aan om daar gebruik van te maken.

Deze discussieavond werd bijgewoond door ongeveer 40 personen, de VVD (Hans en Tineke Boskemper) was de enige Purmerendse politieke partij die aanwezig was.