De VVD Purmerend bezoekt... ontruimingsoefening De Viervorst

Regelmatig worden bij instellingen ontruimingsoefeningen georganiseerd. De organisatie vindt plaats vanuit het project Geen Nood Bij Brand (GNBB) en is gericht op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid bij de zorginstellingen. In 2015 heeft de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) bij de Viervorst al een veiligheidsexpeditie uitgevoerd. Met deze ontruimingsoefening werd nu een volgende stap gezet.

De oefening werd gestart door een brandnabootsing in 1 van de kamers op de tweede verdieping en ging gepaard met een geweldige rookontwikkeling, net echt!  Na de constatering van de brand werd gelijk 112 gebeld en de brandweer was binnen de normtijd met 3 wagens aanwezig. De brandweer werd opgewacht door iemand van het personeel die kort en bondig aangaf waar de brand was. Deze medewerkster was een zogenaamde BedijfsHulpVerlening(BHV)-specialist en is daartoe opgeleid bij de Stichting Bedrijfshulpverlening (SBN). Iedere instelling van enige omvang moet 1 of meerdere medewerkers hebben die opgeleid zijn als BHV’er. De brand werd snel “geblust” en de afvoer van 1 gewonde bewoner verliep volgens het boekje.

Na afloop werd de oefening geëvalueerd in bijzijn van alle betrokkenen (+/- 30) en de waarnemers. Een aantal verbeterpunten werd geconstateerd opdat in geval van een echte brand er nog adequater gehandeld kan worden.

Aan deze oefening werd meegewerkt door de zorgverlener Zorgcirkel, VrZW, de brandweer en een flink aantal medewerkers van de Viervorst. Als waarnemers waren aanwezig de wijkmanager van de gemeente Purmerend (Henk Noordhuis), Intermaris, de VVD (Hans Boskemper) en een aantal medewerkers van de VrZW.

J.J. (Hans) Boskemper

10 april 2017