Bakkie doen bij de VVD

Toen ik de heer G. sprak over politiek, zei hij stellig: "Het is allemaal één pot nat". En om zijn woorden kracht bij te zetten, voegde hij eraan toe: "Het zijn zakkenvullers". Ik keek hem aan en vroeg: "Gaat u wel stemmen bij verkiezingen?" Hij antwoordde: "Nou dat al helemaal niet. Het heeft allemaal geen zin. Ze doen toch maar wat ze zelf willen".

Er viel een stilte. Heer G. had zijn standpunt duidelijk gemaakt. En dat was het dan... Het leek erop dat verder praten geen zin had. Maar ik gaf me nog niet gewonnen en zei: "Toch jammer, want u plaatst uzelf buitenspel". Even leek het of hij toen wilde weglopen, maar toen antwoordde hij: "Buitenspel? Buitenspel? Wat denk je wel!"

Het was duidelijk. Hier was sprake van boosheid, van verloren vertrouwen in de politiek, misschien zelfs van een stuk onmacht. Ik vervolgde: "Als u zegt dat het allemaal één pot nat is ... dan zouden alle politieke partijen dus opgeheven kunnen worden. En dan? Hoe moet het dan verder?" Hij antwoordde met enige twijfel in zijn stem: "Nou, dan zien we wel verder. Ik weet het niet meer hoor".

Tja, zoveel mensen, zoveel wensen. Gelukkig kan eenieder de politieke partij kiezen die hem of haar het meeste aanspreekt. Dat is democratie. De mensen van die partij gaan dan aan het werk om hun visie waar te maken.

Zo werden er in Purmerend bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ook veel stemmen uitgebracht op de lokale VVD. Dat leverde vier raadsleden op in de gemeenteraad en na de coalitieonderhandelingen een wethouder in het college van B&W. De VVD laat zien dat zij realistisch naar de toekomst kijkt. En de verantwoordelijk neemt om de stad financieel gezond te maken en te houden. Wij nemen daarvoor de noodzakelijke maatregelen. En met vier raadsleden  en een wethouder kan de VVD daadwerkelijk iets doen. Stemmen heeft dus zin!!

Politiek begint dicht bij huis. In uw eigen omgeving! Ziet u iets dat verbeterd zou moeten worden? Heeft u advies of een steuntje in de rug nodig? De VVD is er voor u en wij horen graag van u wat u bezig houdt. 'Even' iets oplossen kunnen ook wij niet (wie wel?), maar het aankaarten in de gemeenteraad (en volgen wat er mee gebeurt) kan wel. Evenals het onderwerp onder de aandacht brengen van het College van Burgemeester en Wethouders. Of u de goede richting wijzen als u vragen of opmerkingen heeft over iets waar de gemeente in eerste instantie niet over gaat...

En zo gaat het dus eigenlijk ook landelijk, in de Tweede Kamer. Uw stem heeft dus indirect wel degelijk zin, want al die stemmen samen zorgen voor zetels en dus voor invloed.

Uw stem is dus van belang, maak er ook op 15 maart weer gebruik van!

Jan Peter Dompeling

Fractievoorzitter/raadslid VVD Purmerend.