Loodgieters gezocht!

Subsidiekranen horen niet te lekken, dat zei de VVD al bij de laatste verkiezingen van 4 jaar geleden. En de gemeenteraad hoort dat goed in de gaten te houden. Wij moeten erop toezien dat de kraan die open hoort te staan, ook echt goed doorloopt. En dat de kraan die dicht is gedraaid, niet lekt. Ook  moeten we ook goed kijken welke kraan open moet worden gezet en welke dicht kan. Dat is de controlerende taak van de raad bij subsidies. Dus eigenlijk zijn raadsleden simpelweg een beetje loodgieter.

En het gaat ook wel echt om iets. Per jaar verstrekt Purmerend 16 miljoen aan subsidies! Dat is evenveel als de hele sporthal, en dan ieder jaar opnieuw! De VVD vindt dat de raad onvoldoende   zicht heeft op deze geldstoom. Jaarlijks verstrekt de raad 16 miljoen….maar waaraan precies?  Hoeveel van dat geld komt van de gemeente zelf en voor welk bedrag zijn we enkel doorgeefluik  voor landelijke subsidies zijn? En welk bedrag gaat er jaarlijks naar sport, of naar zorg of cultuur? Dat weten we niet. In de begroting staat het in ieder geval niet. Daar moet, naar mening van de VVD, iets aan gebeuren. Wij, de loodgieters, moeten toch op z’n minst weten waar de leidingen lopen en hoeveel water erdoor stroomt?

De VVD wil dus dat er in de begroting wordt opgenomen wat er in totaal aan subsidies wordt verstrekt, welk deel daarvan gemeentelijke subsidie is en hoeveel vanuit landelijk komt en ook waar het geld naar toe gaat. Vanzelfsprekend hoeft niet iedere de individuele subsidie in de begroting te staan. Maar wel de hoofdlijnen, dus aan welke doelen of thema’s de subsidie wordt uitgegeven. Bijvoorbeeld: van de 16 miljoen gaat er 5 miljoen naar sport, 4 naar cultuur en 4 naar zorg. En voor 3 zijn we enkel doorgeefluik. Dat moet inzichtelijk worden gemaakt! 

Bovendien wil de VVD dat de raad de mogelijkheid krijgt om, op hoofdlijnen, aan die knoppen te draaien. Wij vinden het belangrijk dat de raad geregeld beoordeelt of nog altijd de juiste kranen openstaan. Of dat er misschien eens een andere kraan wat meer zou moeten vloeien en de ander juist wat meer dichtgedraaid mag worden. Die mogelijkheid ontbreekt nu volledig.

Betekent dit nu dat de VVD vindt dat alle subsidies moeten worden stopgezet? Want dat wordt ons geregeld verweten. Nee, dat is absoluut niet onze bedoeling. Maar we willen weten waaraan het geld van onze inwoners wordt besteed! En we willen ook dat de raad, met een zekere regelmaat, kijkt of het leidingwerk nog klopt. Het huidige beleidskader is van 2011, dat is al weer 6 jaar oud. En in de praktijk wordt er ook van dit oude kader afgeweken. Dat kan niet, de raad stelt de kaders. Daarom vindt de VVD dat het beleidskader moet worden herzien.

Kortom, we zoeken loodgieters. Om ervoor te zorgen dat de begroting transparant is op het gebied van subsidies. Zodat we inzichtelijk krijgen aan welke hoofddoelen er geld wordt verstrekt en dat we ook aan die knoppen kunnen draaien. Welke kant we dan opdraaien, is afhankelijk van het  beleidskader. In dat beleidskader zullen we moeten opnemen wat deze raad (en dus niet die van 6 jaar terug!) belangrijk vindt in deze stad?