Programma 2021-2025: Samen sterker verder

Met trots presenteert de VVD Purmerend het verkiezingsprogramma ‘Samen sterker verder’ voor de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Purmerend van november 2021. "Het opstellen van het verkiezingsprogramma was door de coronamaatregelen een hele kluif. Normaal gesproken gaan we (fysiek) het gesprek aan, nu moest dat digitaal" vertelt lijsttrekker Manja van der Weit.

"In de nieuwe bestuursperiode nemen we graag weer bestuursverantwoordelijkheid. We moeten met elkaar werken aan een bestuurscultuur waarin besluiten meer in de gemeenteraad worden genomen. Een coalitie moet ook open staan voor de waardevolle inbreng van de oppositie en ruimte laten in de besluitvorming om voldoende met die inbreng te kunnen doen. Wij maken graag deel uit van een college van B&W en een gemeenteraad die op zo’n respectvolle, dualistische en professionele manier met elkaar wil samenwerken." licht Van der Weit toe. 

In het verkiezingsprogramma beschrijft de VVD Purmerend per onderwerp hoe volgens de nieuwe gemeente volgens de VVD eruit moet zien. Een droom, ambitie. Zo wil de VVD Purmerend voldoende betaalbare koopwoningen, maar "we beseffen ons zeker dat de hoeveelheid woningen en betaalbaarheid van die woningen momenteel enorm onder druk staat" vertelt Van der Weit. Maatregelen die de VVD in dit programma voorstelt moeten dit tij keren. Andere prioriteiten zijn het aanpakken van de wachtlijsten in de jeugdzorg en het grip krijgen op de gemeentelijke financiën.

Gesprek aangaan

Ook al is het programma nu vastgesteld, de VVD Purmerend blijft gewoon in gesprek alle Beemsterlingen en Purmerenders. Hieronder vind u ons volledige verkiezingsprogramma. 

Als u na het lezen van dit verkiezingsprogramma nog vragen of opmerkingen voor ons heeft, kunt u ons dit altijd laten weten via:  info@vvd-purmerend.nl.