Nieuwsbrief november 2022 - bericht uit de fractie

Heisessie fractie

Op zondag 6 november heeft de fractie een sessie gehouden waarin met de benen op tafel is gediscussieerd over wensen, verwachtingen, doelen en speerpunten voor de komende jaren.

Hoe blijven we zichtbaar vanuit de oppositie? Hoe pakken we uitdagingen positief en constructief op zonder daarbij te negatief over te komen? Op welke manier gaan we om met onze grote zorgen over het zwakke stadsbestuur van onze gemeente? Allemaal vragen die de fractieleden uitgebreid met elkaar hebben besproken.

Onze hoofddoelen voor de komende jaren zijn:

  • Groeien als partij. Meer actieve lokale leden en meer meedenkers en -doeners. Dit doel pakken we samen met het bestuur op.
  • Positieve, kritische en constructieve profilering
  • Klaar zijn voor collegedeelname in 2026. Hiervoor hebben we wel voldoende actieve leden nodig en moeten we er inhoudelijk voldoende vertrouwen in hebben. 

De thema’s waarop we ons actief / actiever gaan profileren zijn:

  • Bouwen!
  • Leefbaarheid. Onder deze paraplu vallen vele onderwerpen zoals veiligheid, goede mobiliteit en parkeren, prettig winkelaanbod, voldoende groen en leefruimte en vele andere zaken die het leven in Purmerend prettig maken.
  • Ondernemerschap. We willen er als lokale afdeling echt zijn voor de lokale ondernemers, zowel in retail en horeca als op bedrijventerreinen en ook de ZZP-er vergeten we zeker niet. We gaan als fractie extra investeren op dit thema.

We hebben er zin in! De onderlinge verhoudingen zijn goed, we kunnen goed sparren over Beemster en Purmerender onderwerpen en er is heel veel werk aan de winkel. Maar de fractiekamer kan zeker beter worden gevuld. Iedere dinsdag hebben we fractievergadering en vele leden ontvangen onze agenda. We nodigen eenieder van harte uit om langs te komen en mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan. Want de lokale VVD, dat zij we allemaal!

 

Bart van Elden

Fractievoorzitter