Nieuwsbrief juli 2022 - bericht uit de fractie

De vakantie staat voor de deur en de fractieleden zijn daar ook best aan toe. We hebben het de afgelopen maanden druk gehad. De agenda’s voor de verschillende commissies zijn goed gevuld en daarnaast zijn er allerlei informatiebijeenkomsten en overige activiteiten om meer inzicht en verdieping te krijgen in Purmerender en Beemster uitdagingen. Een voor een zijn die onderwerpen erg interessant, maar het is ook goed om de komende weken wat onderwerpen te laten bezinken en goed na te denken over wat er wel en niet goed is voor onze gemeente. En daarnaast zijn we natuurlijk druk met onze reguliere baan en/of studie en allerlei nevenactiviteiten. Ik ben trots op onze fractieleden die midden in de lokale samenleving staan!

 

Graag neem ik u kort mee in enkele actuele onderwerpen die momenteel op de agenda staan. Er spelen allerlei ruimtelijke ontwikkelingen in het Beemster buitengebied waar de fractiegenoten graag het fijne van willen weten, voordat er besluiten worden genomen. In de stad wordt er druk gewerkt aan het zogenaamde Waterlandkwartier, waarin wonen, werken en mobiliteit samen moeten komen. Daarnaast vraagt de binnenstad om continue aandacht om deze voor inwoners en bezoekers aantrekkelijk te houden. En vanzelfsprekend staat het bouwen van woningen hoog op de agenda. Koopwoningen in onze gemeente zijn duur en alleen meer aanbod kan in deze omgeving voor wat meer balans zorgen. Hiervoor zijn er plannen voor de Purmer-Zuid-Zuid (Bij McDonalds) en voor bebouwing op de golfbaan. ZOB II zal binnenkort ook actueel worden en op allerlei plekken in de stad worden er kleinere projecten gerealiseerd. Bij het binnenstedelijk bouwen zijn de grenzen echter wel in zicht, omdat de leefbaarheid steeds verder onder druk komt te staan.

 

Vanwege de oorlog in Oekraïne zien we dat inwoners van dat land naar hier zijn gevlucht en in Purmerend en Beemster onderdak hebben gevonden. Met weinig personele capaciteit zorgen voor wonen, eten en onderwijs is een pittige uitdaging. Maar het lijkt allemaal toch te lukken. Ook vangen inwoners vluchtelingen zelf thuis op. Groot respect daarvoor.

 

Ik rond dit schrijven af met aandacht voor de stikstofproblematiek die momenteel speelt. Keuzes uit Den Haag landen eerst op het bordje van de provincie en daarna zal ook binnen ons gemeentehuis aan dit belangrijke onderwerp gewerkt moeten worden. Binnen de gemeente Purmerend en ook binnen onze partij zijn vele agrariërs actief die zich grote zorgen maken. Als fractie hebben wij oog en oor voor die zorgen en bijbehorende boosheid. We zullen de provinciale fractie en ons gemeentebestuur blijven bevragen op de concrete uitwerkingen en vooral op de informatieverstrekking. Als we de juiste informatie op tafel kunnen krijgen, voorkomen we met zijn allen ook dat onjuiste informatie voor extra verwarring zorgt. Met Rianne als agrarische fractiegenoot zitten we als lokale VVD-fractie bovenop deze materie en rekenen we erop dat de uitwerkingen op regionaal en lokaal niveau uiteindelijk tot oplossingen leiden die acceptabel zijn voor alle partijen.  

 

Ik wens iedereen, mede namens mijn fractiegenoten, een fijne zomervakantie!

 

Bart van Elden