Nieuwsbrief april 2022 - bericht uit de fractie

Met een energieke en gemotiveerde fractie zijn we na de verkiezingen weer aan de slag gegaan. De fractie bestaat nu uit Bobbi, Noureddine, Pieter, Timo, Rianne, Manja en ondergetekende. En we worden ondersteund door Valérie in de rol van fractie-assistent.

In november vorig jaar werd al snel duidelijk dat de coalitiepartijen in Purmerend na de verkiezingen graag met elkaar verder wilden en dat er geen ruimte was voor nieuwkomers. Van D66 werd afscheid genomen, maar verder werden er geen inhoudelijke gesprekken met andere partijen gevoerd. Het coalitieakkoord dat in maart is gepresenteerd, is dus zonder inhoudelijke bijdrage van de VVD tot stand gekomen. Toch is achter de schermen door ons druk op de onderhandelingspartijen uitgevoerd om het anders te doen dan 4 jaar geleden. Toen lag er een dichtgetimmerd akkoord waarin partijen elkaar in de greep hielden en waarbij er geen enkele ruimte lag voor de oppositie. En waarin de miljoenenuitgaven je om de oren vlogen.

Het huidige coalitieakkoord bevat veel punten uit het verkiezingsprogramma van de VVD. En verder bestaat het slechts uit hoofdlijnen en zijn er weinig concrete punten verdeeld onder de coalitiepartijen. Dit biedt kansen voor deze periode die wij met fris elan, zonder teleurstelling of frustratie, moeten vastpakken om deze periode inhoudelijk meer van betekenis te kunnen zijn. De fractie heeft er vertrouwen in dat er deze periode wel naar ons geluisterd zal worden en dat onze bijdragen open zullen worden ontvangen. En dat is een wereld van verschil vergeleken met de afgelopen periode. Want gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen… Kortom: (helaas) weer een oppositierol, maar met meer kansen en mogelijkheden dan eerder.

We zijn als fractie weer op vele vlakken actief. Timo zit in de auditcommissie, Rianne in de rekenkamercommissie, Manja houdt zich bezig met de sollicitanten voor de nieuwe rekenkamer, ik ben actief als commissievoorzitter en ben lid van de vertrouwenscommissie voor de nieuwe burgemeester. Verder zijn we samen met onze commissieleden actief met bedrijfsbezoeken en de vele presentaties en werkbijeenkomsten die vanuit het stadhuis worden georganiseerd.

In de volgende nieuwsbrief en op de algemene ledenvergaderingen zult u vanuit de fractie worden bijgepraat over actuele onderwerpen die spelen. We vergaderen altijd op dinsdagavond om 20.00 uur in het stadhuis van Purmerend. U bent van harte welkom om met ons mee te denken en mee te praten, dus kom zeker eens langs! Ontvangt u onze wekelijkse fractie-agenda nog niet en heeft u daar wel belangstelling voor? Stuur mij dan even een mailtje, dan voegen we u toe aan de verzendlijst.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Bart van Elden

Fractievoorzitter

b.v.elden@purmerend.nl